Lanseringsfest for Rettighetsslottet på tre samiske språk

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas lanseringsfest i Tromsø 12.juni for Rettighetsslottet på tre samiske språk.

Redd Barna lanseringsfest for læringsressursen Rettighetsslottet på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Se opptak av live-stream fra lanseringen:

Rettighetsslottet er Redd Barnas digitale undervisningsmateriell om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn.

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter gjennom tegneserier, sanger, filmer, spill og quiz. Nå er alt innhold i Rettighetsslottet tilpasset og oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk!

PROGRAM:

  • Velkommen og introduksjon av Rettighetsslottet ved Redd Barna
  • Artistopptredener med sanger fra Rettighetsslottet, filmvisning og høytlesning av tegneserie om bærekraftig utvikling
  • Pause
  • Panelsamtale om hvordan legge til rette for god samisk undervisning? – Hvilke utfordringer har vi idag, og hvilke løsninger ser vi for fremtiden? Du hører fra:
  • Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem Sametinget med politiske ansvarsområder; språk og utdanningInger
  • Anne Gaup, leder NetSam (Nettverk for samiskopplæring)
  • Amalie Ristin Urheim, lærerstudent
  • Kevin Johansen, seniorrådgiver oppvekst og utdanning, Statsforvalteren i Nordland
  • Pål Julius Skogholt, kommunestyrerepresentant og leder for oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø kommune. 
  • Spørsmål og læring fra panelsamtalen

Del 1 av programmet er velegnet for barn i målgruppen 1.-4.trinn, og arrangementet kan gjerne streames i klasserom osv.

//

Redd Barna sin interaktive læringsressurs Rettighetsslottet er nå klar til bruk i barnehager og på 1.-4. trinn. Læringsressursen er gratis og tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Nettsiden er universelt utformet. Du finner den her.

//
Har du spørsmål om arrangementet elle Rettighetsslottet? Send epost til Emilie Forbes Holmen, seniorrådgiver skole og barnehage i Redd Barna, [email protected]