Hvem bør få Redd Barnas Barnerettighetspris 2022?

Vi leter etter en som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter, i eller utenfor Norge. Hvem synes du fortjener en pris for arbeidet sitt for barn?  

Menneskerettighetsekspert Kirsten Sandberg
Kirsten Sandberg – fjorårets vinner av Redd Barnas Barnerettighetspris

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris. Formålet med prisen er å inspirere til arbeid og økt engasjement for barns rettigheter. Redd Barnas Barnerettighetspris skal gi honnør og god omtale til noen som fortjener heder for sitt barnerettighetsarbeid. Den skal gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Alle barn i verden har de samme rettighetene etter FNs barnekonvensjon. Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til å overleve, lære og være trygge. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid med å styrke barns rettigheter?  Vi ønsker dine forslag til hvem som fortjener årets barnerettighetspris.

Alle kan nominere, og frist for å sende inn forslag er den 1. juni.

Tidsfristen for nominering er nå ute – takk for alle bidrag.

Barn og unge er selv med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen, og det er Redd Barnas hovedstyre som tar beslutningen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk. Prisen deles ut i Oslo, november 2022.

Redd Barnas barnerettighetspris er tidligere tildelt: Stine Sofies Stiftelsen og grunnlegger Ada Sofie Austegard, Mari Storstein, Helsesista, Hilde Reikrås, Arild Humlen, Fargespill, Lucy Smith, Mary-Ann Oshaug, Anne Rønneberg, NRK Super, Landsforeningen for barnevernsbarn og selveste Kong Harald. Les mer om tidligere prisvinnere her.