Barns beskyttelse

Alle barn har rett til beskyttelse både hjemme og i samfunnet. Redd Barna jobber for å beskytte barn mot krig, menneskehandel, vold og overgrep.

 • Redd Barna kjemper for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en væpnet konflikt.

  Krig og konflikt

  Redd Barna kjemper for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en væpnet konflikt.

  Les mer
 • Rundt 1,2 millioner barn blir utsatt for menneskehandel hvert år.

  Handel med barn

  Menneskehandel – også kalt trafficking – er et globalt problem i sterk vekst. Det er umulig å gi et sikkert tall på hvor mange barn som utnyttes i menneskehandel, men FN har anslått at over 1 milli...

  Les mer
 • Mange av verdens 216 millioner barnearbeidere har en skadelig jobb.

  Barnearbeid

  Rundt 216 millioner barn lever som barnearbeidere. Mange av dem jobber under skadelige forhold.

  Les mer
 • Redd Barna jobber for å beskytte barn mot vold og overgrep.

  Vold og overgrep

  Vold og seksuelle overgrep skjer i hjemmet, på skolen, der barn arbeider og der barn bor. Disse barna har rett på hjelp og beskyttelse.

  Les mer
 • Redd Barna jobber for at barn på asylmottak skal få de samme rettighetene som andre barn i Norge.

  Asyl- og flyktningbarn

  Hvert år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke beskyttelse og asyl. De får livet satt på vent.

  Les mer
 • Barn og unge kan beskytte seg mot overgripere på Internett ved å vise nettvett.

  Nettvett

  Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

  Les mer