Redd Barnas nettvettregler kan danne grunnlaget for gode samtaler med barn om hva de gjør på nettet.

Internett gir barn fantastiske muligheter til å utveksle informasjon, tilegne seg kunnskap og til å underholdes. Gjennom sosiale nettverk holder barn og unge kontakt med venner og kjente. Barn og unge er flinke til å ta i bruk alle mulighetene som internett og mobiltelefon gir dem.

Vi som voksne har et ansvar for å gjøre netthverdagen så trygg som mulig. Redd Barna arbeider for å bidra til dette og for å beskytte dem mot seksuelle krenkelser og overgrep.

På Redd Barnas nettvettsider får du råd om hvordan du som voksen kan engasjere deg i barnas internett- og mobilbruk, hvordan du kan lære dem å sette grenser og støtte dem dersom de opplever noe ubehagelig.

Vi har laget små filmsnutter som omhandler Redd Barnas nettvettregler, som du kan se her. 

Boken "Nettvettregler" av Janne Aasebø Johnsen inneholder åtte noveller med utgangspunkt i Redd Barnas nettvettregler. Både filmene og novellene kan brukes til å prate med barn og unge om nettvett. 

Råd til voksne

  • Søk informasjon om hva internett og mobiltelefon betyr for barn og unge i dag
    Sett deg inn i barnets sosiale liv på nettet.
  • Snakk om det som skjer - Redd Barnas nettvettregler kan danne et utgangspunkt.
  • Lag felles regler om mobil- og nettbruk hjemme, gjerne i tråd med skolens regler.
    Mobil og internett er ofte i bruk når barn mobbes.
  • Meld fra til tips.kripos.no hvis du er bekymret for at et barn utsettes for vold eller overgrep.
  • Snakk med barna om konsekvenser av å dele bilder og informasjon på nettet. Det kan være vanskelig å få bilder o.l. slettet i etterkant. Tenk over hva som er nødvendig å kringkaste på nettet og vær varsom med hvilke bilder som legges ut. Dette gjelder både barna og deg som forelder. 
  • Ta opp barnas nett- og mobilbruk på foreldremøter og i foreldresamtale.

 

Det er viktig for foreldre å engasjere seg i barns liv, og mye av dette livet foregår digitalt. Spør barna om hvordan dagen deres har vært - også på nett!