Foto av barn  i Kongo som leker utenfor  en skole.

TV-aksjonen 2023: Barn i Kongo

Barn i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er fanget i en av de mest kompliserte og langvarige humanitære krisene i verden. Barn har vært brukt som soldater i DR Kongo i mange tiår, og det anslås at over 10 000 barn er del av væpnede grupper i landet.

Konflikten får lite oppmerksomhet internasjonalt, samtidig som DR Kongo er ett av landene i verden hvor barn har det verst. I DR Kongo rekrutteres også jenter til å delta i krigføring. I tillegg utsettes barna ofte for seksualisert vold.

Redd Barna er blant organisasjonene som forhandler barn fri fra væpnede grupper, og gir tett oppfølging til barna og familiene deres. Redd Barna mobiliserer lokalsamfunnet og gir opplæring i hvordan man kan ta vare på barn som har opplevd vold og overgrep.

Med midlene fra årets TV-aksjonen skal Redd Barna:

  • Gjøre det trygt å komme seg til og være på skolen, selv om det er krig
  • Mobilisere lokalsamfunnet til å hjelpe barn
  • Gjenforene bortførte barn med sine familier og reintegrere dem i samfunnet
Foto av tidligere barnesoldat i Kongo står med ryggen til.

Barnesoldat i Kongo

Ramazani (16) var barnesoldat i Kongo, men klarte å rømme. Nå lever han i skjul og får hjelp av Redd Barna til å komme videre.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.