Stopp
regjeringens
diskriminering
av barn

Barn som har flyktet alene til Norge har rett på likeverdig omsorg! 

Stopp lovforslaget! Skriv under.


Tusen takk,

6428

Så langt har 6428 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 7000?

Regjeringen foreslår nå å lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter.

STOPP LOVFORSLAGET

Alle underskriftene vil overleveres til justis- og beredskapsminister Monica Mæland med krav om å skrinlegge lovforslaget. Vi krever også at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

HVA BETYR REGJERINGENS LOVFORSLAG

Regjeringen foreslår nå å gi Utlendingsdirektoratet (UDI) det lovfestede omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Barnevernet har omsorgsansvaret for alle barn i Norge som er under offentlig omsorg. Likevel har enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i lang tid blitt nektet denne retten av norske myndigheter. I en årrekke har disse barna blitt gitt et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen ønsker å fortsette med ved å lovfeste den, til tross for at FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité m.flere har kritisert Norge for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. Siden 2007 har Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom kjempet for at alle enslige mindreårige asylsøkere skal tas hånd om av barnevernet.

Regjeringen hevder at dagens omsorgsnivå er alderstilpasset. Det er direkte misvisende. En rekke forskningsrapporter har alle konkludert med at omsorgstilbudet ikke er godt nok. Barna får ikke god nok oppfølging, på mottakene er det ikke nok voksne, og ikke nok ansatte med barnefaglig kompetanse, og enkelte mottak sikrer ikke barna grunnleggende omsorg som tilstrekkelig mat eller nok søvn.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn som har behov for mer, ikke mindre omsorg enn andre barn. De bærer på traumer og vonde opplevelser. Mange har vært vitne til ekstreme hendelser på flukten til Norge og kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Nå befinner barna seg alene på norske asylmottak med livet på vent og en usikker framtid.

Hva har skjedd i kampanjen

6.mars 2020 var høringsfristen for å sende inn innspill til regjeringens lovforslag. Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom oppfordret folk til å sende inn høringssvar, enten ved å sende inn et ferdigskrevet svar eller skrive et selv. Her kan du lese det ferdigskrevne forslaget til høringssvar. Vi vil dele oppdatering når justisdepartementet kommer med informasjon om hvor mange som har sendt inn høringssvar.

Vil du vite mer om saken:

REDD BARNA OG PRESS – REDD BARNA UNGDOM KREVER

Regjeringens forslag strider med FNs Barnekonvensjonen. Redd Barna og Press - Redd Barna Ungdom krever at lovforslaget skrinlegges. I stedet må omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

Alle barn i Norge har rett på likeverdig omsorg!

Få med flere på oppropet. Del det videre!

Foto: fra filmen De Andre / Speranza film