Undervisning demokrati

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Lær om 17. mai, hvordan Grunnloven ble til og hvordan Norge ble et demokrati med filmen Hvorfor feirer vi 17. mai? og tilhørende refleksjonsspørsmål.

Om undervisningsopplegget:

For: 5.-7. trinn

Fag: Samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

Tilknyttet: Barnas Valg

Relevante kompetansemål i samfunnsfag etter 7. trinn:

  • Eleven skal beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har hæve til å påverke i ulike styresett

Spørsmål før filmen:

  • Vet dere hvorfor vi feirer 17. mai?

Se filmen her:

Bli med Andrea tilbake i tid for å se nærmere på hvorfor det er akkurat 17. mai som er Norges nasjonaldag.

Spørsmål etter filmen

  • Hvorfor feirer vi 17. mai?
  • Vet du hvordan andre land feirer nasjonaldagen sin? Hvordan tror du det er å være barn der?
  • Norge er et demokrati. Det betyr at folket er med på å bestemme i Norge. Hvem er «folket»?
  • I 1814 var «folket» bare rike menn, og ingen kvinner eller folk med lite penger fikk lov til å være med å bestemme i Norge. Hvorfor er det viktig at alle får lov til å være med å bestemme i Norge?
  • I Norge har alle over 18 år stemmerett! Men visste dere at alle barn har rett til å bli hørt og behøver ikke å vente til de er 18 år for å si sin mening og påvirke landet? Dette står faktisk i grunnloven og i FNs barnekonvensjon! Hva er en rettighet?
  • Hva betyr det å ha rett til å bli hørt? Nevn tre ulike måter dere elever kan være med på å bestemme på skolen eller i klassen deres.

Grunnloven

består av de viktigste reglene for hvordan landet vårt skal styres og hvilke rettigheter vi har.

I Grunnloven står det at folket skal styre seg selv. Det betyr at vi velger representanter til Stortinget som skal bestemme på vegne av oss. Derfor er Norge et demokrati, og det betyr at «folket bestemmer»

FNs barnekonvensjon,

eller barnas rettigheter, er en del av norsk lov. Barns rettigheter sier noe om hva barn trenger for å ha det bra.

Noen av barns rettigheter står også i Grunnloven, for eksempel barns rett til å bli hørt.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.