Foto: Redd Barna/George Fernee
Sjørøverkaptein Aldri Mett var en populær gjest på Redd Barnas julemesse i Sauherad i 2009. Han solgte mange bamser medlemmene hadde strikket til inntekt for Redd Barna.

I tillegg har gruppa åpne møter hvor man setter aktuelle tema på dagsorden. Dette kan være temaer som barn på flukt, vold og overgrep, eller andre typer kampanjer som Redd Barna Norge har. Det er også et stort fokus på at politiske vedtak i kommunen blir fulgt opp i henhold til planen «Barn som bekymrer» for Sauherad kommune. Gruppa er også på skolebesøk for å informere om Redd Barna sitt arbeid, fremme holdningsskapende arbeid, samt motta gaver som skolene har samlet inn.

Gruppa har trenger flere frivillige som vil være med å bidra til aktivitetene i Redd Barna Sauherad, som ønsker å jobbe med holdningsskapende arbeid for å bedre forholdene for barn, og som kan bidra med å gi flyktninger en bedre hverdag i Sauherad.

Har du lyst til å engasjere deg i Sauherad? Ta kontakt med regionkontoret.

Foto: Redd Barna/George Fernee
- Jeg lover å gjør mitt beste for å forebygge vold og for å sørge for at barn som utsettes for vold, får den hjelp de trenger, sa ordfører i Sauherad Hans Sundsvalen. Han signerte Redd Barnas ordførerdugnad mot vold mot barn på Redd Barna Sauherads 30-årsdag.

Les nyheter om Redd Barna Sauherad her: