Redd Barna-magasinet

Redd Barna-magasinet finnes nå i digital utgave: magasinet.reddbarna.no

Her finner du artikler om Redd Barnas arbeid både ute i verden og i Norge.

Printutgaven av magasinet kommer ut 4 ganger årlig i et opplag på cirka 100 000 og er gratis for Redd Barnas medlemmer, fastgivere og støttespillere. 

Siste utgave

Denne julen går millioner av barn en usikker tid i møte. Aldri før har kriger, konflikter og naturkatastrofer tvunget så mange på flukt. Hvorfor er det slik, og hvilke farer og hindringer møter barna?

Kamilla er beintøff. Hun har blitt truet på livet flere ganger, men fortsetter å kjempe for jenters rettigheter i Somalia.

Bare ti år gammel flyktet Nasrat alene med sin onkel fra Afghanistan til Norge. Ferden tok to år og opplevelsene har vært skremmende. Selv ville han aldri ha sendt sine barn på en slik reise.

Målsetning for Redd Barna-magasinet

Magasinet skal formidle kunnskap om barns situasjon og barns rettigheter. Det skal rette oppmerksomhet mot, og stimulere til, debatt om brudd på FNs konvensjon om barnets rettigheter, årsakene til fattigdom og forholdet mellom rike og fattige land.

Vil du bli abonnement?

Send en e-post til [email protected] 
eller ring Redd Barna på 22 99 09 00.

Magasinet skal arbeide for økt forståelse og respekt for andre kulturer, og fremme antirasistiske holdninger. Og det skal gi informasjon om Redd Barna for å styrke lojaliteten til organisasjonen.

Redaktør: Luca Kleve-Ruud

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene