Redd Barna-magasinet

Redd Barna-magasinet finnes nå i digital utgave: magasinet.reddbarna.no

Her finner du artikler om Redd Barnas arbeid både ute i verden og i Norge.

Printutgaven av magasinet kommer ut 4 ganger årlig i et opplag på cirka 100 000 og er gratis for Redd Barnas medlemmer, fastgivere og støttespillere. 

Siste utgave Redd Barna-magasinet nr. 1 2024

I denne utgaven kan du lese om:

Veien ut av barnearbeid
Redd Barna har startet et pilotprosjekt i Syria. Målet er å bekjempe barnearbeid og hjelpe familier som sliter økonomisk, slik at barna får gå på skole. 

Farlig å tråkke feil
Ukraina er verdens mest minelagte land. Redd Barna lærer nå barn og unge om minefaren og hvordan de unngår å bli skadet. 

Helsearbeidere under angrep
De siste årene har antallet angrep på helsepersonell i konfliktområder økt dramatisk. 

Krigen i Gaza
Den humanitære situasjonen for befolkningen i Gaza har forverret seg måned for måned. Redd Barna frykter nå at sult og sykdom vil ta like mange barneliv som bombene. 

Dødsmyggen
Klimaendringene har ført til at dengufeberen sprer seg som aldri før. 

Er det så farlig?
Mange foreldre deler bilder av barnet sitt på sosiale medier, uten å spørre om lov. Er det så farlig?

Barna som bor trangt
Redd Barna har lenge vært bekymret for barn og unge som bor i kommunale boliger. Nå forteller barna selv hvordan det er å bo trangt i områder med mange problemer.

Målsetning for Redd Barna-magasinet

Magasinet skal formidle kunnskap om barns situasjon og barns rettigheter. Det skal rette oppmerksomhet mot, og stimulere til, debatt om brudd på FNs konvensjon om barnets rettigheter, årsakene til fattigdom og forholdet mellom rike og fattige land.

Vil du bli abonnent?

Send en e-post til [email protected] 
eller ring Redd Barna på 22 99 09 00.

Magasinet skal arbeide for økt forståelse og respekt for andre kulturer, og fremme antirasistiske holdninger. Og det skal gi informasjon om Redd Barna for å styrke lojaliteten til organisasjonen.

Redaktør: Luca Kleve-Ruud

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.