fbpx

Redd Barna-magasinet

Her finner du artikler om Redd Barnas arbeid både ute i verden og i Norge.

Magasinet kommer ut 4 ganger årlig i et opplag på cirka 110 000 og er gratis for Redd Barnas medlemmer, faddere og støttespillere. 

Siste utgave

Varmere klima og krigen i Ukraina får store konsekvenser for befolkningen på Afrikas Horn. Stadig flere land beveger seg fra sultkrise til hungersnød. 

Barn på den russiske siden av grensen opplever økende fattigdom som følge av krigen. Millioner av ukrainske og russiske barn går en usikker framtid i møte. Redd Barna frykter også at noen blir sendt i kamp. 

I Ugandas fattigste region, Karamoja, jobber tusenvis av barn i de livsfarlige gruvene. Redd Barna samarbeider med myndighetene for å stoppe barnearbeidet – enkelte steder med godt resultat.  

Målsetning for Redd Barna-magasinet

Magasinet skal formidle kunnskap om barns situasjon og barns rettigheter. Det skal rette oppmerksomhet mot, og stimulere til, debatt om brudd på FNs konvensjon om barnets rettigheter, årsakene til fattigdom og forholdet mellom rike og fattige land.

Vil du bli abonnement?

Send en e-post til [email protected] 
eller ring Redd Barna på 22 99 09 00.

Magasinet skal arbeide for økt forståelse og respekt for andre kulturer, og fremme antirasistiske holdninger. Og det skal gi informasjon om Redd Barna for å styrke lojaliteten til organisasjonen.

Redaktør: Luca Kleve-Ruud

Pengene kommer fram!

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene