For meg betyr "Å være på lag med alle barn» å se dem. På deres premisser. Voksne skal skape trygghet for barn. I mitt hode gjelder det alle barn. Alltid. - Illustratør Ståle Gerhardsen.

Barn som har flyktet til Norge har fortalt hva som er viktig for dem. De ønsker å føle seg verdifulle, ha venner og bli tatt vare på. De vil være en del av et lag. Å være en del av et lag gir tilhørighet og en opplevelse av å skape noe sammen med andre. Redd Barna ønsker at alle barn skal få kjenne på denne følelsen.

En undersøkelse nylig gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Redd Barna viser at den norske befolkning har en grunnleggende positiv holdning til barn som har flyktet til Norge. Så mye som 2 av 3 mener at barn som har flyktet til Norge bidrar til et positivt mangfold i samfunnet. I tillegg ser vi at folk bidrar for å hjelpe flyktninger. Så mye som 85% har bidratt, enten med klær, penger eller tid. Innsatsen til alle disse nordmennene hjelper de barna som nettopp har kommet hit.

Denne lagånden må vi bidra til å opprettholde og styrke. Barn som har flyktet til Norge forteller at enkle ting kan gjøre en stor forskjell: Si hei! Spør om man vil være med. Vis kjærlighet. Ikke døm. Alle er forskjellig og det er greit. Se alle.

Sammen kan vi skape et samfunn som er på lag med alle barn!

Vil du bidra - les mer her: www.reddbarna.no/frivillig

Foto: Redd Barna
"Det er enkelt å være på lag med barn. Det er bare å se dem. Høre på dem. Være med dem. Hilse på ungene i nabolaget. Tulle med ungene barna dine har på besøk. Bli kjent med barnene og lage trygghet." - Illustratør Ståle Gerhardsen

På lag med ALLE barn!

Illustratør Ståle Gerhardsen har engasjert seg i Redd Barnas arbeid for barn på flukt, blant annet ved å sette fokus på at ingen barn skal dø i Middelhavet. Nå har han bidratt med sin strek for å vise fram hva barn og unge rundt om i landet, og barn som har flyktet til Norge, mener det vil si å være på lag og hvordan man får med alle barn på laget. Barnas tanker og ønsker har blitt til fargerike illustrasjoner som forteller hvor viktig det er å si «hei!», «bli med!» og se alle. Denne lagånden løfter vi fram nå i Redd Barna-uka og oppfordrer alle til å være på lag med ALLE barn.

Aktiviteter i Redd Barna-uka 11.-19.mars

Nå i mars arrangeres Redd Barna-uka 11.-19.mars der frivillige over hele Norge lager aktiviteter der de setter fokus på akkurat dette, hvordan vi alle kan gjøre en forskjell for å få alle barn med på laget. Dette gjør de gjennom kinovisninger, utstillinger, fagseminarer, temakvelder, familiedager og kunstverksted for barn og unge. Fotballcup med barn på mottak og skirenn i gågata er også på agendaen. Bli med du og! Her kan du se alt som skjer i Redd Barna-uka >

Vil du være med på laget?

DU kan bidra! Har du lyst til å være frivillig og bidra til å synliggjøre barns rettigheter lokalt der du bor, bidra i aktiviteter med barn eller være en barnerettighets-aktivist gjennom sosiale medier og på nett. Det finnes mange måter å engasjere seg sammen med Redd Barna. Se hva som passer for deg, gå inn på reddbarna.no/frivillig

Bli med og vis lagånd!

Fortell og vis hva lagånd er i sosiale medier:

Del og fortell om hvordan du viser lagånd og hvordan man kan bidra til at alle barn skal få være en del av laget. Del også hvordan andre har vist lagånd for deg. Hvordan ble du inkludert på laget? Var det en spesiell person som viste lagånd overfor deg, og som bidro til at du følte deg inkludert?

Hva med å ta et bilde der du viser lagånd eller få med flere på et lagbilde, en #teamfie? 

Her kan du også laste ned «på lag med alle barn» plakaten og flyers:

Last ned plakaten >

Last ned flyer >

Del i sosiale medier og tagg med #reddbarna og #pålagmedallebarn

Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn!

Generalsekretær i Redd Barna, Tove R.Wang, er på lag med alle barn.