Oljefondet/Norges Bank Investment Management

Frivillige organisasjoner er en viktig kilde til informasjon, og vi setter pris på å motta informasjon som kan være av betydning for fondets investeringer.

Barns rettigheter er viktig for oss i Oljefondet. Det har vært et av fondets tre fokusområder siden 2009, og vi har rettet tydelige forventninger om barns rettigheter til selskapene vi investerer i. Vårt utgangspunkt er at selskapene har ansvar for å respektere barns rettigheter i sine aktiviteter, leverandørkjeder og andre forretningsforhold. Områder hvor selskapene kan påvirke barns rettigheter negativt inkluderer blant annet produktsikkerhet og markedsføring rettet mot barn. Vi forventer at selskaper integrerer relevante mål for menneskerettigheter og barns rettigheter i sin forretningsstrategi, risikostyring og rapportering. Vi har derfor møtt Redd Barna for å få mer informasjon om problematikken som tas opp i rapporten og vi vil arbeide videre med tematikken.

I denne sammenheng er det også relevant å nevne at UNICEF og Oljefondet har gått sammen om å skape et nettverk som gir selskaper i klesbransjen en arena til å utvikle og forbedre arbeidet med barns rettigheter. Én målsetting her er å gjøre dem bedre i stand til å vurdere hvilke effekter deres virksomhet kan ha på barn. I dette nettverket arbeider vi også med bredere temaer knyttet til foreldres rammevilkår, slik som kvinners mulighet til å amme. På sikt håper vi at nettverket vil bidra til bedre markedspraksis blant selskaper og bedre håndtering av barns rettigheter. Vårt mål er å ta skrittet fra utvikling av standarder til utvikling av praktiske løsninger for å implementere standardene, og dermed også håndtere reelle problemer.

Selskapene

Fire av de seks selskapene vi refererer til i rapporten, har kommet med tilsvar.
Les svarene fra Abbot, Danone, Nestlé og Reckitt Benckiser (RB) her >