Foto: Redd Barna/Inge Lie
Helsesista Tale Maria Krohn Engvik sammen med en av sine mange følgere, Vår Eline. Helsesista treffer de unge på deres arenaer.

Engvik har tatt i bruk video-, bilde- og meldingstjenesten Snapchat for å kommunisere direkte med ungdommene gjennom brukeren «Helsesista». Der legger hun daglig ut oppdateringer og svarer på spørsmål fra brukere. Over 26 000 følger helsesista på snap.  Nå har hun tatt permisjon for å være Helsesista på heltid.

Når barn og unge der de er

- Helsesista er min drøm som jeg ikke visste at jeg hadde, det ble mye større enn jeg hadde tenkt. Det ble en drøm som oppsto av seg selv, hvor jeg får sjansen til å bruke hele meg selv med mine kreative krefter og mitt engasjement, på en så viktig og meningsfull måte, sier Tale.

Tale Maria Krohn Engvik får Redd Barnas rettighetspris for å bidra til at barn og unge får retten til informasjon og beskyttelse innfridd. Ved å ta i bruk nye kanaler når hun ut med viktig informasjon til barn og unge på den plattformen barn og unge er.

- Hun snakker samme språk som ungdommene og når på denne måten ut til mange. Dette har ført til at terskelen for å henvende seg til helsesøster blir lavere og barn og unge får informasjon og hjelp i viktige saker i livet deres, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Stolt og glad

Redd Barnas rettighetspris deles hvert år ut til noen som har gjort en spesiell innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge. Det kan være en person, en gruppe eller en organisasjon. I år er det niende gang prisen deles ut. Tidligere prisvinnere er Hans Majestet Kong Harald og barnerettsforkjemperen Lucy Smith.

Foto: Redd Barna/Inge Lie

Nytt i år er at barn har fått nominere kandidater til prisen, og det kom inn mange nominasjoner fra barn og unge. Det er også en barnejury som har plukket ut de kandidatene som gikk videre til hovedstyret i Redd Barna, og barnas stemmer har blitt tatt med i hele prosessen. Helsesista Tale Maria Krohn Engvik får prisen på et barnerettighetsseminar i Oslo onsdag morgen.

- Det gjør meg enormt stolt og glad! Det er ikke bare den fineste tilbakemeldingen jeg har fått på jobben min noensinne, men også en enorm anerkjennelse av meg som menneske fordi jeg legger alt mitt engasjement, byr på meg selv og gir av min kjærlighet i jobben som Helsesista. Det er et crazy bananas saiko #happymoment, sier den engasjerte helsesøsteren.

Hele Norges helsesøster

Engvik er spesielt glad for at barn og unge har vært med på å bestemme at hun får rettighetsprisen. Barna i juryen var svært positive til at Tale skulle få prisen, og hun var blant deres topp tre.

- Jeg blir varm og rørt langt inn i hjerterota! At prisen er stemt frem av barn og unge, av mine følgere på Snapchat, av min #sisquad som jeg kaller dem, betyr mest av alt! Da vet jeg nemlig at de har forstått og vet - at jeg bryr meg om dem på ekte. Det er fantastisk å kjenne at de også bryr seg om meg og viser hva jeg betyr for meg ved at de gir meg denne prisen.

Foto: Redd Barna/Inge Lie

Engvik har på mange måter blitt hele Norges helsesøster. Denne posisjonen bruker hun til å snakke om alt fra vanskelige og tabubelagte temaer rundt seksualitet og identitet, til søknadsfrister og vaksiner.

- Helsesista gjør dette med en humoristisk letthet og en ufravikelig faglig tyngde i bunn. Hun har en personlig og naturlig kommunikasjonsform som når fram til målgruppen, men mest av alt en varme. Engvik brenner for at ungdommen skal snakke om og få hjelp til ting de lurer på, og fortjener all ære og anerkjennelse for jobben hun gjør, sier Wang.

Redd Barnas rettighetspris består av hederlig omtale, et kunstverk og et diplom. Engvik sier at det viktigste for henne er å møte de unge der de er, og å vise at voksne kan gjøre en forskjell.

- Jeg møter mine ungdom der de er. På telefonen. Jeg snakker til dem og med dem på deres eget språk, med vanlige ord. Jeg gir så mange unge kunnskap, mot, håp og kjærlighet. Jeg viser alt man kan snakke med en helsesøster om! Jeg inspirerer mange voksne - og viser at ved å være seg selv og bry seg på ekte, ved å finne muligheter og ikke fokusere på begrensinger, kan ett menneske - bety så mye for så mange. Tusen takk for prisen , sier Helsesista.