Hjelp barna i Gaza

Gi livreddende nødhjelp til barn rammet av krig og konflikt.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for varme klær
200 kr kan gi klær til barn på flukt for å holde seg varme i kalde vintermåneder.
Ikon for seng
275 kr kan gi et barn på flukt en varm og trygg seng å sove i.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn på flukt plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for rent vann
330 kr kan gi 48 vannflasker til familier som er uten vann
Ikon for trygt lekeområde
For 530 kr kan en familie få det de trenger for å ta vare på babyen sin
Ikon for mat
890 kr kan gi mat til en familie som har mistet hjemmet sitt
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Støtt barna i Gaza

Flere måter å gi

SMS: REDDE til 2230 (75 kr/mnd) eller GAZA til 2230 (350 kr)
VIPPS: valgfritt beløp til 2230 (merk med Gaza)
Gavekonto: 7050 06 35280 (merk med Gaza)

Ved å gi månedlig til Redd Barna bidrar du til at barn over hele verden får overleve, lære og være trygge. Med din støtte kan vi hjelpe barna som til enhver tid trenger det aller mest.

Over de siste åtte månedene har mer enn 14 100 barn blitt drept i Gaza. Mange tusen har også blitt alvorlig skadet og vil trenge medisinsk oppfølging for resten av livet. Lidelsene er ufattelige.

Den humanitære situasjonen har forverret seg måned for måned, og sivilbefolkningen trues nå av hungersnød. Gaza har det høyeste nivået av underernæring og sultrelaterte sykdommer blant barn i verden.

Siden den massive bombingen av Gaza-stripen startet i oktober i fjor, har Redd Barna jobbet døgnet rundt for å få inn hjelp til barn og familier. I tett samarbeid med lokale partnere har vi greid å nå ut med hjelp til mer enn 396 000 barn i Gaza og på Vestbredden.

Et helseteam fra nødhjelpsenheten til Redd Barna jobber nå på et feltsykehus der skadde og syke barn opptil 17 år får behandling. Helseteamet har også vært med å etablere en fødeavdeling og gir opplæring til lokalt ansatte.

Behovet for hjelp er enormt. Redd Barna deler blant annet ut vann, mat, madrasser og klær, og vi gir psykologisk førstehjelp. 

Med din støtte kan vi kan hjelpe enda flere. Tusen takk!

Save the Children i Egypt jobber sammen med Egyptian Red Crescent og forbereder en lastebil med materiell til levering i Gaza.

Hva gjør Redd Barna?

I tett samarbeid med våre lokale partnere, greide vi å nå ut med hjelp til over 396 000 mennesker i Gaza og på Vestbredden fra oktober 2023 til juni 2024. Redd Barna er klare til å øke innsatsen så raskt situasjonen tillater det.

Dette er vår respons:

  • Distribuere vann og mat for å sikre at folk overlever.
  • Bidra med psykisk helsehjelp og psykososial støtte til barn og omsorgspersoner.
  • Få på plass barnevennlige områder slik at barn har et trygt sted å leke.
  • Dele ut varme klær, tepper, toalettsaker og husholdningsartikler.
  • Gi kontanter til familier slik at de kan kjøpe inn mat, medisiner og andre nødvendige varer.
  • Sikre at barn får skolegang ved å sette opp midlertidige læringssentre og reparere skadede skoler.
  • Opprette akuttenheter og anskaffe medisinsk utstyr for å sikre at barn, familier og gravide får nødvendig helsehjelp.
  • Bidra til at sykehusene får nok drivstoff og god vannforsyning.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.