Barn med ryggen til i bomberuiner
Illustrasjonsbilde

Hjelp barna i Gaza

Gi livreddende nødhjelp til barn rammet av krig og konflikt.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for rent vann
10.000 kroner kan gi rent vann i en måned for 60 familier
Ikon for mat
20.000 kroner kan behandle 50 akutt underernærte barn på et poliklinisk behandlingssenter
Ikon for mat
50 000 kroner kan gi næringsrik mat til 200 barn i en måned

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 20.000 kr.

92,4% går til barna
7,6%

Støtt barna i Gaza

De siste månedene har mer enn 13 000 barn blitt drept i Gaza. Mange tusen er skadet eller savnet. Lidelsene er ufattelige. I gjennomsnitt ble 10 barn lemlestet hver eneste dag som følge av den massive krigføringen de første månedene. Mange har amputert uten bedøvelse og vil trenge medisinsk oppfølging resten av livet. 

Den humanitære situasjonen har forverret seg måned for måned, og sivilbefolkningen trues nå av hungersnød. 

I mer enn 50 år har Redd Barna vært til stede og støttet barn i de okkuperte palestinske områdene. Siden krigen startet i oktober, har vi greid å gi hjelp til 165 000 barn i Gaza. 

Behovet for hjelp kommer til å være enormt i tida framover. Vi står klare til å øke nødhjelpen så snart situasjonen tillater det. Redd Barna skal blant annet dele ut mer vann og mat, gi psykologisk førstehjelp og sørge for at barna kommer seg tilbake på skolen. 

Med din støtte kan vi hjelpe enda flere. Tusen takk!

Save the Children i Egypt jobber sammen med Egyptian Red Crescent og forbereder en lastebil med materiell til levering i Gaza.

Hva gjør Redd Barna?

I tett samarbeid med våre lokale partnere, greide vi å nå ut med hjelp til over 320 000 mennesker i Gaza og på Vestbredden fra oktober til april. Redd Barna er klare til å øke innsatsen så raskt situasjonen tillater det.

Dette er vår respons:

  • Distribuere vann og mat for å sikre at folk overlever. 
  • Bidra med psykisk helsehjelp og psykososial støtte til barn og omsorgspersoner. 
  • Få på plass barnevennlige områder slik at barn har et trygt sted å leke. 
  • Dele ut varme klær, tepper, toalettsaker og husholdningsartikler. 
  • Gi kontanter til familier slik at de kan kjøpe inn mat, medisiner og andre nødvendige varer. 
  • Sikre at barn får skolegang ved å sette opp midlertidige læringssentre og reparere skadede skoler. 
  • Opprette akuttenheter og anskaffe medisinsk utstyr for å sikre at barn, familier og gravide får nødvendig helsehjelp.
  • Bidra til at sykehusene får nok drivstoff og god vannforsyning.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.