RETT TIL
LEK OG FRITID

I Norge deltar nesten alle barn og unge på fritidsaktiviteter. Men noen barn holdes utenfor og det er ikke tilfeldig. De møter på hindringer som økonomi, fordommer, tilrettelegging, språk og transport.

JA TIL FRITIDSAKTIVITETER
FOR ALLE


Tusen takk,

Takk for at du krever at ordførere i hele Norge er på lag med alle barn og unge!

Hjelp oss å spre kampanjen videre ved å dele i sosiale medier.

Bli med og krev at landets ordførere river ned disse barrierene. Sett retten til lek og fritid på dagsorden med din signatur!

5387

Så langt har 5387 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 6000?

Denne kampanjen er viktig fordi:

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Likevel er det mange barn som blir ekskludert fra fellesskapet på fritidsarenaen og som møter på barrierer når de ønsker å delta. Slik skal det ikke være!

Redd Barna har nå et opprop til ordførerne i Norge der vi krever at politikerne må gjøre mer for at alle barn skal får delta på fritidsaktiviteter. Alle signaturene vil Redd Barna overlevere til ordførerne sammen med innspill fra folk rundt i hele landet om hva som må gjøres i hver enkelt kommune. Les mer om kampanjen og hva du kan gjøre her.