Fastgiver
Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom

Sammen bekjemper vi fattigdom

Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom og jobbe for barns rettigheter.

kr.
Velg ønsket månedsbeløp
Ikon for nødhjelpspakke
200 kr kan gi matutstyrspakker til en familie
Ikon for medisinsk hjelp
275 kr kan gi 16 fødselspakker med nødvendig utstyr til en jordmor.
Ikon for vaksine
350 kr kan gi malariabehandling for et barn

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Bekjemp fattigdom og diskriminering

Fattigdom kan ha ulike årsaker og konsekvenser. Mer enn 160 millioner barn lever som barnearbeidere i verden i dag. Mange lever som slaver, går ikke på skole og har lite håp om en bedre framtid. Samtidig er millioner av barn på flukt fra krig og konflikter. Skoler og sykehus angripes og barn nektes humanitær hjelp.

Redd Barna kjemper for at alle barn skal ha rett til en fremtid. Vi jobber for å redusere fattigdom globalt og nasjonalt, bekjemper utenforskap og sikrer barn gode levekår. Ved å bli fastgiver i Redd Barna er du med på å hjelpe barn ut av fattigdom og bidra til at barn får oppfylt sine rettigheter.

<strong>Trygghet</strong>

Trygghet

Vi jobber for alle barns rett til trygghet og beskyttelse.

<strong>Utdanning</strong>

Utdanning

Vi bekjemper barnearbeid og jobber for at alle barn skal få gå på skole.

<strong>Barns stemmer</strong>

Barns stemmer

Vi gir barn en stemme og påvirkningskraft. Alle barn har en rett til å bli hørt og velge sin fremtid.

Bli fastgiver i Redd Barna

Full åpenhet og rapportering

Vi gir deg full oversikt over hva din støtte bidrar til og du velger selv hvilke temaer du ønsker å få oppdateringer om. Ingen uønskede henvendelser eller mas, kun mest mulig effektiv støtte til barn som trenger det aller mest.

Bli fastgiver i Redd Barna

Følg arbeidet vårt

Du har mulighet til å motta historier direkte fra felt, oppdateringer fra prosjekter og se hva din støtte betyr for barna både på kort og lang sikt.

Fastgiver

Lær av våre eksperter

Vi har over 100 års erfaring med å hjelpe barna som trenger det mest. Når en av våre kollegaer er tilbake fra felt vil du få muligheten til å delta på webinarer og andre arrangementer. Slik kan du få et enda bedre innblikk i hvordan Redd Barna jobber for å gi barn fremtiden de fortjener.

Hvorfor bli fastgiver i Redd Barna?

«Fordi barna er fremtiden!»

— Hero

«For å vise mine barn at det er viktig å hjelpe andre barn som trenger hjelp.»

— Bettina

«Vi er alle en del av samme familie. Vi kan og bør hjelpe hverandre.»

— Mike

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.