Fastgiver
Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom

Sammen bekjemper vi fattigdom

Som fastgiver i Redd Barna er du med på å bekjempe fattigdom og jobbe for barns rettigheter.

kr.
Velg ønsket månedsbeløp
Ikon for medisinsk hjelp
200 kr kan gi 12 fødselspakker med nødvendig utstyr til en jordmor.
Ikon for medisinsk hjelp
275 kr kan gi 16 fødselspakker med nødvendig utstyr til en jordmor.
Ikon for medisinsk hjelp
350 kr kan gi 21 fødselspakker med nødvendig utstyr til en jordmor.

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Bekjemp fattigdom og diskriminering

Fattigdom kan ha ulike årsaker og konsekvenser. Mer enn 160 millioner barn lever som barnearbeidere i verden i dag. Mange lever som slaver, går ikke på skole og har lite håp om en bedre framtid. Samtidig er millioner av barn på flukt fra krig og konflikter. Skoler og sykehus angripes og barn nektes humanitær hjelp.

Redd Barna kjemper for at alle barn skal ha rett til en fremtid. Vi jobber for å redusere fattigdom globalt og nasjonalt, bekjemper utenforskap og sikrer barn gode levekår. Ved å bli fastgiver i Redd Barna er du med på å hjelpe barn ut av fattigdom og bidra til at barn får oppfylt sine rettigheter.

<strong>Trygghet</strong>

Trygghet

Vi jobber for alle barns rett til trygghet og beskyttelse.

<strong>Utdanning</strong>

Utdanning

Vi bekjemper barnearbeid og jobber for at alle barn skal få gå på skole.

<strong>Barns stemmer</strong>

Barns stemmer

Vi gir barn en stemme og påvirkningskraft. Alle barn har en rett til å bli hørt og velge sin fremtid.

Bli fastgiver i Redd Barna

Full åpenhet og rapportering

Vi gir deg full oversikt over hva din støtte bidrar til. Når du støtter Redd Barna går pengene dit behovet er størst – og hvor de gjør mest nytte for barn. Som fastgiver i Redd Barna mottar du månedlig historier direkte fra felt, oppdateringer fra prosjekter og kan se hva din støtte betyr for barna både på kort og lang sikt.

Sammen er vi sterkere

Bli med over 93 000 andre som støtter vårt arbeid fast for å gi barna den framtiden de fortjener. Sammen redder og endrer vi barns liv – hver dag.

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene