Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Jemen

Jemenkrisen

Hjelp barna i Jemen

Barna i Jemen trenger din hjelp! Akkurat nå trues de av bomber, sult og sykdom.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for å lese
200 kroner kan gi en lærer en pakke med nødvendig undervisningsmateriell.
Ikon for seng
275 kr kan gi et hjemløst barn en varm og trygg seng å sove i.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for nødhjelpspakke
300 kroner kan gi en familie på flukt grunnleggende matvarer for to uker.
Ikon for medisiner
500 kroner kan dekke kostnadene ved en helsestasjon for en dag, inkludert oppvarming og materiell.
Ikon for medisinsk hjelp
850 kroner kan dekke kostnadene for en helsearbeider i en måned.
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

På sultens rand

Andre givermuligheter

SMS: send HJELPER til 2230 (50 kr/mnd) eller JEMEN til 2230 (300 kr) Vipps: valgfritt beløp til 2230
Gavekonto: 7050 06 35280

Kampene i Jemen har tvunget familier på flukt for livet. De har mistet sine hjem og sitt levebrød. Nå lever de i en konstant kamp for å finne mat til neste måltid. Barna i Jemen sulter!

Redd Barna er til stede og gjør det vi kan for å hjelpe barna.

Med din støtte kan vi redde flere barn, før det er for sent.

Underernærte barn i Jemen

8 måneder gamle Amir* er undererært, men har heldigvis kommet til en helsestasjon støttet av Redd Barna. Her får han hjelp og oppfølgning til han er frisk igjen.

Dette er noe av det din støtte gjør for barna i Jemen

Din støtte gir familier mat og elektroniske kuponger og kontanter så de kan kjøpe seg mat, medisiner og andre nødvendigheter de måtte trenge i tilfelle de blir fanget eller tvunget til å forlate hjemmene sine.

Med din støtte leverer vi helsehjelp på 97 faste helsestasjoner og 15 mobile helseteam i Jemen. Disse behandler syke og skadde barn, begrenser omfang av sykdomsutbrudd og overvåker og behandler barn som lider av underernæring.

Vi informerer om viktigheten av god hygiene og sanitet. Vi oppretter også vannstasjoner og deler ut essensielle hygieneartikler for å hindre utbrudd av sykdommer.

Vi tilbyr psykisk støtte til barn i trygge leke og læreområder, hvor de kan få en pasue fra den harde virkeligheten og får tid til å leke, lære, få psykisk støtte til å håndrere grusomhetene barna opplever ved å bo i en krigssone.

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene