Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Støtt oss i kampen mot korona

Vi jobber nå på spreng for å hjelpe barn rammet av koronapandemien i India.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for medisiner
200 kroner kan gi 57 barn antibiotika mot lungebetennelse.
Ikon for mat
280 kroner kan gi en matkurv som varer i 15 dager til sårbare barn i India.
Ikon for medisiner
460 kroner kan gi 4 sett med medisiner inkludert smertestillende og termometer.
Ikon for hygienepakke
300 kroner kan gi 17 munnbind til medisinsk personell i høyrisikoområder i India.
Ikon for hygienepakke
585 kroner kan gi 2 sett med hygienepakker mot korona til familier i India.
Ikon for håndvask
1170 kroner kan gi et håndvaskanlegg for barn i et høyrisikområde.
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 280 kr.

Hjelp barna i India

Koronapandemien har sendt India inn i en humanitær katastrofe. Hver dag dør tusenvis av viruset. Barn mister omsorgspersoner og blir stående igjen alene. Nå trenger de vår hjelp mer enn noensinne.

Gjennom pandemien har Redd Barna nådd 1,5 millioner mennesker med livsviktig hjelp. Nå skalerer vi opp ytterligere våre helseprogrammer i India for å drive livreddende medisinsk hjelp, etablere karantenesentre, ambulanser, dele ut mat og psykososialstøtte til barn. Støtt vårt arbeid og gi de mest sårbare barna mat, hygieneartikler og beskyttelse. Sammen redder vi barns liv.

Dette gjør vi mot koronapandemien i India

Barn som mister omsorgspersonene sine og må klare seg selv er ekstremt sårbare for utnyttelse og misbruk, og vi gjør alt vi kan for å beskytte dem mot å bli offer for ulovlig adopsjon eller menneskehandel.

Sanjay Sharma, stedfortredende programdirektør for Save The Children i India.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene