Når du er liten,
blir katastrofen større

Som katastrofehjelper bidrar du til at barn raskt får beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.
Minimumsbeløpet er kr 751,-
Gå videre
Sikker betaling
2
3
Kr
Poststed
?
Valgfritt (for skattefradrag)
Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500. x
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Hvis du fyller ut e-post og mobilnummer kan vi nå deg enkelt og miljøvennlig angående vårt arbeid når vi trenger det.
Gå til betaling
Sikker betaling
2
3
Kr
Valgfritt (for skattefradrag)
Poststed
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Gå til betaling
Sikker betaling

Sammen redder vi liv

De fleste liv går tapt de første dagene etter at en katastrofe inntreffer. Som katastrofehjelper bidrar du til at vi kan være forberedt og rykke ut umiddelbart når en katastrofe oppstår. Redd Barnas nødhjelpsteam er operative 365 dager i året.

Redd Barna leverer livreddende hjelp til millioner av mennesker hvert år - dette får vi til med din hjelp!

ANDRE GIVERMULIGHETER

SMS: send HJELPER til 2230 (50 kr/mnd) eller NØDHJELP til 2230 (200 kr) | Vipps: valgfritt beløp til 2230 | Konto: 7050 06 35280

 

 

Dette bidrar du til

Livreddende hjelp

Vis

Livreddende hjelp

Mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer.

Hjelp til akutte behov

Vis

Hjelp til akutte behov

Utdeling av tepper, telt, kjøkkensutstyr, hygieneartikler, klær og utstyr til provisorisk tak over hodet.

Beskyttelse og støtte

Vis

Beskyttelse og støtte

Trygge lekeplasser, gjenforening av barn med foreldre, hjelp til å bearbeide opplevelser, oppretting av provisoriske skoler.

Utdanning

Vis

Utdanning

Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskap som holder dem friske og håp for framtiden.

Aktuelle kriser

 

Rohingya-barna

Hjelp Rohingya-barna som flykter
Rohingya-barna har vært igjennom grusomme opplevelser på flukt fra hjemlandet. De trenger din hjelp.
Gi et bidrag til vårt arbeid »

 
Syria

Hjelp barna i Syria
Barna som ikke kjenner noen annen hverdag enn krig og flukt trenger din støtte. Redd Barna er til stede og gjør det vi kan for å hjelpe barna.
Gi et bidrag til vårt arbeid i Syria »

 
Matkrise på Afrikas horn

Matkrise på Afrikas horn
Tørke etterfulgt av tørke har ført til at opptil 15 millioner mennesker i Somalia, Etiopia og Kenya kommer til å trenge akutt hjelp.
Gi et bidrag til vårt arbeid på Afrikas horn »

 
Nødhjelp

Støtt Redd Barnas nødhjelpsarbeid
Vi vet ikke når neste katastrofe inntreffer. Din støtte betyr at vi kan respondere raskt for å nå barna som blir rammet.
Gi et bidrag til vårt nødhjelpsarbeid »

 

PÅ PLASS
MED DIN HJELP

Vi lever i en verden med klimaendringer, hyppige naturkatastrofer og politisk ustabilitet. Noen får mye oppmerksomhet i mediene, andre blir forbigått i stillhet. Men en ting er sikkert. Når katastrofen oppstår, er Redd Barna på plass for å redde liv.

Som katastrofehjelper får du månedelige rapporteringer på hva din støtte har betydd.

Pengene kommer frem! Av innsamlede midler går 89,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 10,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. Finn ut mer om hvordan Redd Barna fordeler midlene.

Innsamlingskontrollen