Våre partnere
Let's build

Let’s build

Let's build 6

Let’s Build er en ideell stiftelse der formålet er «å bidra til at flere barn og unge i utviklingsland gis muligheten til å få utdannelse, gjennom å bygge, etablere, rehabilitere og utvikle offentlige skoler med tilhørende fasiliteter og annen infrastruktur»

Let’s Build bidrar til å sikre enda flere barn og unge skolegang av god kvalitet

sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Redd Barns og Let’s Build inngikk en avtale i 2020 som skal gi barn og unge i Etiopia og Malawi utdanning av god kvalitet. Sammen har vi som målsetting å arbeide med skole infrastruktur, både kostnads- og arbeidsmessig. Arbeidet skal komme lokale behov i møte og vil i hovedsak dreie seg om bygging av nye skoler, renovering av eksisterende, vann og sanitetsforhold i tilknytning til disse, samt grunnleggende utstyr som skolepulter og tavler.

Les mer om Let’s Build her

Birgitte Lange og Lets Build.

Nytt samarbeid for bedre skoler

Let’s Builds visjon er «Et klasserom til alle» og stiftelsens formål er å bygge, etablere, utvikle og rehabilitere offentlige skoler i utviklingsland. Dette er en målsetting Redd Barna stiller seg bak, fordi den utfyller arbeidet med å sikre barn og unge god utdanning.

Partnerskapet baserer seg på et felles verdigrunnlag og bygger på hverandres sterke sider. Intensjonen er å utvikle felles prosjekter, der Let’s Build bidrar med infrastruktur, det vil i første rekke si å bygge skoler. Samtidig bruker Redd Barna sin mangeårige erfaring med å sikre at barn får utdanning av høy kvalitet. Støtten i første omgang er på 5 MNOK til Redd Barnas arbeid, mens partnerskapet har et samlet økonomisk potensial på 55 MNOK

Skolebarn i Uganda.

Det beste for barns utdanning

Dette er et spennende samarbeid om barns skolegang, hvor to ulike miljøer møter hverandre til det beste for barns utdanning. Det fysiske skolebygget er en sentral forutsetning for at barn skal kunne lære godt. Redd Barnas spisskompetanse på innholdet i utdanningen passer godt sammen med Let’s Build sin visjon og ønske om å sikre barn gode skolebygninger – sier Birgitte Lange

Let’s Build har stor respekt for Redd Barnas arbeid med kvalitetsutdanning og de standarder de setter. Vi ønsker derfor å lære av Redd Barna hvordan vi skaper kvalitetsutdanning for barn, sier Jørgen Dahl, mannen bak stiftelsen.