På like vilkår – et levekårsprosjekt for ungdom.

Samarbeidet med Redd Barna er godt forankret blant Accentures engasjerte medarbeidere. En stor andel av de ansatte ved Accenture Norge gir et fast beløp til Redd Barna hver måned gjennom lønnsgiv. Disse pengene går til Redd Barnas Katastrofefond som gir muligheten til å gi rask og nødvendig hjelp til barn rammet av konflikt og katastrofer.

Som kunnskapsbedrift er støtten Accenture bidrar med gjennom pro bono-arbeid veldig verdifull. Selskapet har en klar samfunnsansvarsstrategi og understøtter Redd Barnas virksomhet der vi har behov og Accenture har sine styrker. Accenture er også en svært viktig global partner for Save The Children som Redd Barna Norge er en del av. 

Redd Barna arbeider for å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten i Norge. Vi jobber også med å løfte frem barns egne stemmer i debatten. Vi må lytte til barn og unge! Gode og treffsikre tiltak bygger på kunnskap fra barna det gjelder.

På like vilkår

På like vilkår er et nytt prosjekt i Redd Barna som nettopp går ut på å lytte til og engasjere de unge. Redd Barna har inngått et samarbeid med Nordstrand bydel og Ungdom og Fritid (UoF), for å sammen bidra til å skape et inkluderende og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Bjørndal. Dette vil vi bidra til ved å styrke fritidstilbudet, tilrettelegge for medvirkning og samskaping med ungdom i nærmiljøet, og utforske nye modeller for samarbeid.

I 2020 vil vi konkret samarbeide om etableringen av to tilbud for ungdom på Bjørndal: Ungdomsklubb og Ungdomsforum. Redd Barna vil ha en særlig rolle i utviklingen og etableringen av Ungdomsforumet og her er Accenture en viktig støttespiller.

Ung Bjørndal

Ung Bjørndal er nå i gang med workshops i sosialt entreprenørskap for ungdom på Bjørndal i alderen 16-19 år. Workshopene er i regi av Redd Barna, Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met -storby universitet (AFI) og Tøyen Unlimited. Totalt vil det være 9 workshops hvor målet er å gi ungdom kunnskap, metoder og verktøy til å kunne få innsikt i eget nabolag og gjøre noe med det de finner gjennom å starte små entreprenørskapsprosjekter.

Gjennom de fire første workshopene får ungdommene trening i å intervjue beboere, eksperter og fagfolk, og observere nærområdet sitt, før de i de neste fem workshopene skal lære seg ideutvikling og gjennomføring av egne prosjekter. Videre skal man jobbe med workshoper hvor ungdommene lærer ulike «forskningsmetoder» for å se hva de kan gjøre med det de fant i kartleggingen, og de skal se på hvordan man kan få til lokale endringer. Når dette er gjennomført skal man over på entreprenørskapsdelen – ideverksteder. Dette er en serie på fem verksteder hvor ungdommene jobber med egne idéer og løsningsforslag.

Accenture er med og bidrar til dette viktige prosjektet og sammen ønsker vi å bidra til å skape et inkluderende og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo, der alle har samme muligheter til å delta i samfunnet uavhengig av bakgrunn. Vårt felles mål er at dette skal bli en modell som kan brukes i mange andre bydeler og områder rundt om i landet.

 

Du som ansatt kan også bidra til Redd Barnas arbeid.

Bli lønnsgiver i dag! >