Samarbeidet med Redd Barna er godt forankret blant Accentures engasjerte medarbeidere. En stor andel av de ansatte ved Accenture Norge gir et fast beløp til Redd Barna hver måned gjennom lønnsgiv. Disse pengene går til Redd Barnas Katastrofefond/arbeid med å sikre skole til barn i Etiopia. Med jevne mellomrom stiller også ansatte i Accenture opp på fritiden sin for å arrangere aktiviteter for barn på asylmottak.

Som kunnskapsbedrift er støtten Accenture bidrar med gjennom pro bono-arbeid veldig verdifull. Selskapet har en klar samfunnsansvarsstrategi og understøtter Redd Barnas virksomhet der vi har behov og Accenture har sine styrker. De har blant annet bistått i implementeringen av et nytt CRM system, deltatt innenfor skalering av rom-prosjektet i Bosnia-Hercegovina, og gjennomført flere sommerprosjekter hos der Accenture blant annet har gitt rådgivning og analyse for hvordan vi kan oppnå en styrket satsning mot næringslivet som understøtter Redd Barnas målsetninger for barn. 

"Skills to Succeed" i Bosnia-Hercegovina

Foto: Almija Kapidzic
Frisør, skredder, møbeltapetserer eller sveiser? Med ny kunnskap i bagasjen er ungdom med bakgrunn fra romfolket klare for arbeidsmarkedet

I Bosnia-Hercegovina samarbeider Accenture og Redd Barna om pilotprosjektet "Skills to Succeed". Målsettingen er å gi ungdom som deltar i prosjektet en utdanning som kvalifiserer dem for arbeidslivet. Flesteparten av deltakerne er rom, og selv om de har fullført grunnskolen, er mangelen på et helhetlig utdanningstilbud med skikkelig oppfølging en barriere. Det er også diskriminering og fordommer fra arbeidsgivernes side.

Basert på disse utfordringene har Accenture og Redd Barna utviklet en modell som skal sikre at ungdommene ikke bare lærer faget og tilegner seg de ferdighetene de trenger for å lykkes, men som også sikrer at det lokale arbeidskontoret, utdanningsinstitusjo-ner og næringsliv er med på laget.

Gode resultater

Våren 2012 ble 50 ungdommer ferdig med fagdelen av kurset der de kunne velge mellom å bli frisør, skredder, møbel-tapetserer eller sveiser. Siste del av kurset er nå i gang, og skal gi ungdommene ferdig-heter som er viktige for å få en jobb eller starte for seg selv i et stadig vanskeligere arbeidsmarked. I tillegg til innføring i bruk av PC, enkel økonomistyring og hvordan starte for seg selv, lærer elevene hvordan de skal skrive en CV, presentere seg selv og ikke minst gjennomføre et godt intervju.

Foto: Accenture
Roy Grønli, administrerende direktør i Accenture Norge, er tydelig på at samarbeidet med Redd Barna gir merverdi for begge parter

Anel Bivic (26) var en av de som valgte sveising, og han håper på en lærlingplass så snart han er ferdig med den siste delen av kurset.

Jeg vet at jeg har fortsatt mye å lære, og håper jeg får muligheten til å jobbe med mer erfarne sveisere. Jeg er villig til å jobbe gratis bare jeg får den erfaringen jeg trenger, sier han.

Samarbeidsprosjektet med Accenture har resultert i en modell for oppskalering og erfaringene fra pilotprosjektet skal tas videre til andre land på Balkan.

Merverdi for begge parter

- For vårt selskap som er en kunnskapsbedrift, er Redd Barnas fokus på utdanning spesielt spennende. Samfunnsansvar er helt integrert i vår strategi, forteller Roy Grønli, administrerende direktør i Accenture Norge. Han er tydelig på at samarbeidet gir viktig merverdi for begge parter.

- Samarbeidet gir de ansatte stolthet over at vi produserer noe av verdi på et større plan, og at vi tar del i noe viktig sammen med våre kollegaer. Det knytter oss sammen som selskap. Vi har fremdeles mye igjen som vi skal gjøre sammen med Redd Barna, sier Grønli.