Trygghet på asylmottak


Hva trenger barn og unge som søker asyl i Norge for å føle trygghet?
Redd Barna har snakket med barn som bor på asylmottak og vi har samlet deres erfaringer og råd i den nye rapporten «Barn og unges tanker om trygghet på asylmottak».

Illustrasjon: Marthe Watz

Mange barn som søker beskyttelse i Norge bor på et asylmottak mens asylsøknaden deres er til behandling hos Utlendingsdirektoratet. Barna lever i høy grad av usikkerhet og utrygghet rundt sin egen situasjon.

Redd Barna har høsten 2021 snakket med barn og unge som har flyktet til Norge. Vi ønsket å høre deres tanker om hva de trenger for å føle seg trygge når de bor på et asylmottak i Norge. Barnas erfaringer, samt deres råd og anbefalinger, er samlet i rapporten «Barn og unges tanker om trygghet på mottak».

Funn fra barna

Barna forteller at opplevelser de hadde med seg fra hjemlandet og flukten påvirker om de føler seg trygge etter at de kom til Norge. Samtidig bidrar frykten for å ikke få bli i Norge til å gjøre dem utrygge. For å få trygghet sier barna at de trenger noen å snakke med som lytter til dem og ser dem.

De som jobber på mottaket må være snille. De må snakke med barna. Og de må smile. Med øynene, ikke bare med munnen. Å bry seg og være snill kan man gjøre uten å snakke språket. Barn skjønner det.

– Gutt på asylmottak

Barna forteller at de ønsker å delta på aktiviteter for å få andre ting å tenke på. Barna er også opptatt av at de trenger et sted å høre til, og ønsker ikke å flytte mange ganger fra mottak til mottak.

Barna er tydelig på at de vil ha informasjon om det norske systemet, om sine rettigheter, og hvordan man kan få hjelp hvis de trenger det. De trenger kunnskap om hva vold og overgrep er og få vite at det er forbudt. 

På mottaket hadde de et datarom der vi kunne vi spille spill. En kveld kom en mann bak meg mens jeg satt ved PC-en. Han tok meg på skuldrene og nedover armene. Sa at jeg var søt. Hvis noe ulovlig skjer, er vi redde for å si ifra. Redde for at vi ikke får bli i Norge hvis vi sladrer.

– Jente på asylmottak

Dette er viktig kunnskap og erfaringer fra barna selv. Vi voksne må lytte til det de forteller.

I rapporten har også barna og ungdommene delt sine råd og anbefalinger. Redd Barna håper at rådene fra barna og innholdet i rapporten «Barn og unges tanker om trygghet på asylmottak» kan bidra til å sette søkelyset på hvilke tiltak som er viktige for å hjelpe barn til å oppleve trygghet når de har måttet flykte.

Redd Barna ønsker at alle som jobber for og med barn, på systemnivå eller individnivå, politikere og beslutningstakere, skal kunne bruke rådene fra barna for å sikre at barns rett til trygghet blir ivaretatt, også mens de bor på asylmottak.

Råd fra barn og unge

Dette er barn og unges anbefalinger til alle som er i kontakt med barn som har flyktet til Norge. Rådene er samlet i rapporten «Barn og unges tanker om trygghet på asylmottak».

 1. En god velkomst betyr mye

– Selvom vi ikke snakker språket, skjønner vi det når du smiler med hele kroppen.

 1. Slutt aldri å spørre og lytte

– Selvom det tar tid før vi greier å svare.

 1. Si at dere forstår at vi har det vanskelig

– Vi trenger å høre det

 1. Forklar oss hvordan systemene deres fungerer

– Vi kan ingenting om det. Det holder ikke å forklare det én gang.

 1. Snakk med oss om regler og lover

– Vi har andre regler der vi kommer fra. Kanskje er det ikke så lett å skjønne med en gang, så forklar det gjerne flere ganger.

 1. Snakk med oss om kroppen og om seksualitet og grenser

– Vi trenger å lære at vi har lov til å si nei, og vi vil lære om alt det som er positivt med kroppen. Det er vanskelig å spørre om det vi lurer på, når vi er mange samlet. Det er lettere når vi er i mindre grupper og har god tid.

 1. Vis at dere bryr dere om oss

– Vi trenger å forstå at dere vil oss vel. Vi har mistet så mye allerede.

 1. Gi oss et sted å høre til

– Det er vanskelig å flytte så mange ganger.

 1. La oss gå på skole sammen med andre barn og ungdommer

– Vi vil ikke gå på skole sammen med våre foreldre

 1. Barn i familie bør bo på mottak sammen med andre barnefamilier

– Ikke sammen med voksne som ikke har barn.

 1. Gi oss andre ting å tenke på

– Vi vil spille fotball, leke, synge og danse. Da får vi fri fra alle de vonde tankene.