Seksuelle overgrep mot gutter – Filmlansering og barnerettighetsfrokost

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas lansering av nye filmer om seksuelle overgrep mot gutter, med tilhørende undervisningsopplegg for 5.-7.klasse. I sendingen hører du fra barne- og familieministeren, NKVTS, RVTS Øst, Kripos, Nok.Bergen, Redde Små, og Helsestasjon for gutter.

SE STREAMINGEN HER:

Redd Barna har lansert to nye filmer om seksuelle overgrep mot gutter. Filmene inngår i Redd Barnas undervisningsopplegg for 5.–7. trinn om grenser og seksuelle overgrep mot barn, og har to ulike vinklinger; en film om nettovergrep og risikoer knyttet til sosiale medier, og en film om overgrep på fritidsarenaen. Undervisningsopplegget har vi nettopp revidert med de nye filmene.

Undervisningsopplegg kan bestilles gratis her.

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter? Hva skal til for å forebygge og avdekke overgrep mot gutter? Vi vet at gutter tar sjeldnere kontakt med helsevesenet og har høyere terskel for å be om hjelp, enn jenter. Mange gutter vet ikke at de har vært utsatt for overgrep, eller de skammer seg over hvordan kroppen reagerte på overgrepet. Hvordan når vi ut til gutter med kunnskap og informasjon, og hjelp når det trengs?

Alle som jobber med barn og unge, må ha kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Slik at de kan forebygge og gi barn og unge kunnskap, avdekke, og bidra til at barn som er utsatt får hjelp. Dette hører du mer om i sendingen fra filmlanseringen og barnerettighetsfrokosten over.

DU HØRER FRA:

  • Kjersti Toppe, barne- og familieminister. Hva gjør regjeringen for å styrke arbeidet med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot gutter?
  • Elin Halleland, seniorrådgiver barns beskyttelse, Redd Barna. Vil presentere nye filmer og undervisningsopplegg for 5.-7.trinn.
  • Gertrud Sofie Hafstad, forsker ved seksjon for vold og traumer – barn og unge hos NKVTS. Gir oss et innblikk i hva vi vet om forekomsten av seksuelle overgrep mot gutter i Norge i dag.
  • Vemund Eggen, politioverbetjent, Kripos.  Var etterforskningsleder i en av de største sakene i Norge om nettovergrep mot gutter.
  • Trond Høvik, faglig veileder, NOK. Bergen – Kompetansesenter for seksuelle overgrep. Har jobbet mye med forebygging av seksuelle overgrep mot gutter, og har ekstra fokus på fritidsarenaer.
  • Marius Bråtenlund, Redde Små. Forteller om hva det vil si å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.
  • Per Arthur Andersen, leder, Helsestasjon for gutter i Oslo
  • Tone Bjørnson Aanderaa, helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning
  • Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver, RVTS ØST. Jobber med forebyggende arbeid innen vold og overgrep med fokus på kunnskap og handlingskompetanse hos førstelinjetjenestene.

Du får høre panelsamtaler om de ulike temaene i filmene, overgrep mot gutter, nettovergrep og overgrep på fritidsarenaen, og betydningen av kunnskap hos voksne og barn. Panelsamtalene ledes av Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, og Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna.

De to nye filmene er produsert av Go Electra. Filmene og revidering av undervisningsopplegg er finansiert av Bufdir.

Har du spørsmål om filmene, undervisningsopplegg eller tema? Ta gjerne kontakt! Send epost til Elin Halleland, seniorrådgiver barns beskyttelse, [email protected]