fbpx

Seksuelle overgrep mot gutter – Filmlansering og barnerettighetsfrokost

Når: 1. desember 2022 – kl. 09.00 – 11.00
Hvor: Kulturhuset, Oslo & live-stream

Redd Barna inviterer til barnerettighetsfrokost med panelsamtaler om og lansering av to nye filmer om seksuelle overgrep mot gutter, med tilhørende undervisningsopplegg.

Dato: Torsdag 1.desember
Tid: 09.00 – 11.00 (frokost serveres fra kl.08.30)
Sted: Kulturhuset, Oslo (Hovedrommet 1.etg) og live-stream

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her.

Her er Facebook-eventen for arrrangementet.

Redd Barna lanserer nå to nye filmer om seksuelle overgrep mot gutter. Filmene inngår i Redd Barnas undervisningsopplegg for 5.–7. trinn om grenser og seksuelle overgrep mot barn, og har to ulike vinklinger; en film om nettovergrep og risikoer knyttet til sosiale medier, og en film om overgrep på fritidsarenaen. Undervisningsopplegget har vi nettopp revidert, og du vil få opplegget med de nye filmene presentert under lanseringen.

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter? Hva skal til for å forebygge og avdekke overgrep mot gutter? Vi vet at gutter tar sjeldnere kontakt med helsevesenet og har høyere terskel for å be om hjelp, enn jenter. Mange gutter vet ikke at de har vært utsatt for overgrep, eller de skammer seg over hvordan kroppen reagerte på overgrepet. Hvordan når vi ut til gutter med kunnskap og informasjon, og hjelp når det trengs?

Alle som jobber med barn og unge, må ha kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Slik at de kan forebygge og gi barn og unge kunnskap, avdekke, og bidra til at barn som er utsatt får hjelp. Du er derfor hjertelig velkommen til Redd Barnas barnerettighetsfrokost med filmlansering og panelsamtaler om betydningen av kunnskap hos voksne og barn, med et spesielt fokus på gutter.

DU HØRER FRA:

  • Elin Halleland, seniorrådgiver barns beskyttelse i Redd Barna, vil presentere nye filmer og undervisningsopplegg for 5.-7.trinn.
  • Kjersti Toppe, barne- og familieminister. Hva gjør regjeringen for å styrke arbeidet med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot gutter?
  • Gertrud Sofie Hafstad, NKVTS. Gir oss et innblikk i hva vi vet om forekomsten av seksuelle overgrep mot gutter i Norge i dag.
  • Vemund Eggen, politioverbetjent i Kripos.  Var etterforskningsleder i en av de største sakene i Norge om nettovergrep mot gutter.
  • Trond Høvik, faglig veileder ved NOK. Bergen – Kompetansesenter for seksuelle overgrep. Har jobbet mye med forebygging av seksuelle overgrep mot gutter, og har ekstra fokus på fritidsarenaer.
  • Marius Bråtenlund, Redde Små. Forteller om hva det vil si å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.
  • Per Arthur Andersen, leder for Helsestasjon for gutter i Oslo kommune
  • Tone Bjørnson Aanderaa, Helsestasjon for kjønn og seksualitet
  • Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver RVTS ØST. Jobber med forebyggende arbeid innen vold og overgrep med fokus på kunnskap og handlingskompetanse hos førstelinjetjenestene

Programmet vil oppdateres fortløpende med flere innledere og paneldeltagere.

Det blir panelsamtaler om de ulike temaene i filmene, overgrep mot gutter, nettovergrep og overgrep på fritidsarenaen, og betydningen av kunnskap hos voksne og barn. Panelsamtalene ledes av Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

//

De to nye filmene er produsert av Go Electra. Filmene og revidering av undervisningsopplegg er finansiert av Bufdir.

//

Har du spørsmål om barnerettighetsfrokosten? Ta gjerne kontakt! Send epost til Elin Halleland, seniorrådgiver barns beskyttelse, [email protected]