Rekordmange barn lever i verdens dødeligste krigssoner

337 millioner barn bor i områder hvor væpnede styrker tvangsrekrutterer barnesoldater. Antallet har tredoblet seg de siste 30 årene, viser ny analyse.

En tenåringsgutt ikledd militærgrønn går oppover grønne åser i Den demokratiske republikken Kongo
Tidligere barnesoldat Nsii går oppover åsene i Nord-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo etter han har flyktet fra væpnede styrker. Foto: Hugh Kinsella Cunningham

Nesten 200 millioner barn lever i de mest dødelige krigssonene i verden. Dette er det høyeste tallet som har vært registrert på ti år, til tross for nedstengninger og pandemi.

I fjor økte antallet barn som vokser opp i de dødeligste konfliktområdene i verden med 19% fra 2019. Økningen skyldes blant annet voldsutbrudd og kamper i Cabo Delgado i Mosambik, i tillegg til de pågående konfliktene i Afghanistan, Jemen, Nigeria og Den demokratiske republikken Kongo.

Redd Barnas rapport «Stopp krig mot barn: En rekrutteringskrise»  viser også at 337 millioner barn bor nær væpnede styrker som rekrutterer barnesoldater, og tallet har tredoblet seg siden 1990. Halvparten av alle barn i verden, nesten 1,3 milliarder, lever i et land hvor rekruttering av barnesoldater foregår.

200 millioner

barn lever i de mest dødelige krigssonene i verden

1,3
milliarder

barn lever i et land hvor rekruttering av barnesoldater foregår. Det er halvparten av alle barn i verden.

1 av 6

barn i verden lever i en konfliktsone.

I Afghanistan, Syria og Jemen står svært mange barn i fare for å bli rekruttert, ifølge rapporten. Dette er landene der sjansen er størst for at barn blir utnyttet av væpnede grupper.

Barn som vokser opp i krig er ekstremt sårbare og det er noe mange væpnede aktører utnytter

Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna

— Disse funnene er grusomme, og viser med all tydelighet at faren for at barn rekrutteres som barnesoldater er skyhøy. Utviklingen går i feil retning. Barn som vokser opp i krig er ekstremt sårbare og det er noe mange væpnede aktører utnytter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Bruker barn som levende skjold

Koronapandemien har forverret situasjonen for mange barn. Særlig har det utfordret barns muliget til å gå på skolen, og fattigdommen har økt kraftig. Dette er noen av årsakene til at barna rekrutteres inn i krig og konflikt. Ifølge rapporten, utgjør gutter 85% av barnesoldatene i verden, men også jenter utnyttes. Barna brukes til å utkjempe kamper, men de blir også misbrukt seksuelt, brukt som spioner, kokker, vakter, selvmordsbombere eller levende skjold.

Hva mener vi med rekruttering av barn og barnesoldater?

I rapporten bruker vi uttrykket rekruttering av barn og barnesoldater om ethvert barn under 18 år som er eller har vært rekruttert eller misbrukt av væpnede styrker eller grupper til hvilket som helst formål, inkludert som soldat, spion, budbringere, vakthold, til matlaging eller til seksuelle formål.

— Mange barn som blir rekruttert, kommer til de voksne soldatene for å kjenne på en tilhørighet eller få beskyttelse. Å være barn i en væpnet gruppe er imidlertid ekstremt farlig. Mange barn blir drept, skadet eller utsatt for overgrep som gir dem mentale og fysiske arr for resten av livet, sier Lange.

Pressebilde
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Årets «krig mot barn-rapport», som er den sjette av sitt slag fra Redd Barna, viser også at 1 av 6 barn i verden lever i en konfliktsone. Dette er det høyeste antallet på 20 år og en økning på 5% fra 2019.

Selv om rekrutteringen av barnesoldater er kraftig underrapportert, har FN klart å verifisere mer enn 80.000 tilfeller hvor væpnede grupper har rekruttert barn siden 2006. I 2020 ble rundt 8.600 barn bekreftet rekruttert, til tross for pandemien. Det er en økning på 10 prosent fra året før, ifølge FN.

Stopp seksuell vold mot barn i krig

Stopp seksuell vold mot barn i krig

Seksuell vold mot barn brukes stadig oftere som våpen i krig og konflikt. Med Norge i FNs sikkerhetsråd kan vi stille krav!

Ber Norge ta grep

I januar får Norge presidentskapet i FNs sikkerhetsråd, og er dessuten leder av arbeidsgruppen for barn i krig og konflikt i sikkerhetsrådet. Det gir norske myndigheter en gyllen mulighet til å fremme tiltak som kan forhindre bruken av barn i krig, ifølge Redd Barnas generalsekretær:

Barns rettigheter

Alle barn skal beskyttes mot krig, og de skal ikke være soldater.
Artikkel 38

— Norge må bruke sin posisjon i FNs sikkerhetsråd til å slå tydelig fast at rekruttering og bruk av barn i konflikt er fullstendig uakseptabel, og stille de som begår overgrepene mot barn i krig til ansvar, sier Redd Barnas Birgitte Lange.

I tillegg ber Redd Barna norske myndigheter om å oppfordre alle stater til å ratifisere og implementere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen om barn i væpnet konflikt. Denne tilleggsprotokollen understreker prinsippet om 18-årsgrense for rekruttering til væpnede styrker.

— Vi vil med denne rapporten legge press på alle land og væpnede grupper for å gjøre mer for å beskytte barn i krig og konflikt. Vi ber dem om å etterleve juridiske forpliktelser, holde krigsforbrytere til ansvar og øke finansiering til å beskytte barn i krig og konflikt. Så langt i år har kun 14 prosent av pengene som trengs til å beskytte barn i krisesituasjoner i verden blitt finansiert, avslutter Lange.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.