1 av 6 barn i krig og konflikt risikerer seksuell vold fra væpnede grupper

72 millioner barn bor tett på væpnede grupper som voldtar barn, viser Redd Barnas nye rapport. Det betyr 1 av 6 barn i konfliktsoner, og er nesten ti ganger så mange som i 1990. Dette er første gang risikoen for at barn blir utsatt for seksuell vold i konfliktområder blir kartlagt for en periode på hele 30 år, fra 1990 til 2019.

Haken og overkroppen til et afrikansk barn som står tett inntil moren sin. Barnet har på en skitten og slitt blå skjorte.
En seks år gammel jente sammen med moren sin i en flyktningleir vest i Uganda. Jenta ble utsatt for voldtekt av opprørere i hjemlandet Kongo da hun bare var fire år gammel.

Rapporten Våpen i krig: Seksuell vold mot barn i krig og konflikt viser at nær ti ganger så mange barn risikerer å bli utsatt for seksuell vold i dag enn for tretti år siden, da tallet var 8,5 millioner barn.

Barna risikerer å bli voldtatt, tvunget inn i prostitusjon, uønskede graviditeter, tvangssteriliseringer og aborter. Barna blir også lemlestet og torturert seksuelt. Overgrepene begås av væpnede grupper, regjeringshærer og politistyrker. 

Signer underskriftskampanjen Stopp seksuell vold mot barn i krig

Brukes som et våpen i krig

Forside av rapporten "weapon of war". Det står "seksuell vold mot barn i konflikt". Det er hender i sort-hvitt som griper etter trygghet.
Forsiden av rapporten «Weapon of war»

De landene der risikoen for seksuell vold mot barn i krig og konflikt er størst er Colombia, Irak, Jemen, Somalia, Syria og Sør-Sudan* i 2019. (*i alfabetisk rekkefølge). Kongo, landet der FN tidligere har rapportert inn flest verifiserte tilfeller av seksuell vold mot barn, er med på listen fra 2018.

De barna som overlever, møter mange utfordringer. De mangler muligheten til å anmelde forbrytelsen, de blir stigmatiserte og redde for hevnaksjoner, og de får ikke støtte eller helsehjelp til å hele kropper som ofte er varig skadet.

– Bruken av seksuell vold som et våpen mot barn i krig er avskyelig, og må stanses umiddelbart. Stater og FN må sette en stopper for at de ansvarlige for seksuell vold mot barn går fri ved å styrke lovverket og rettssystemene. I tillegg må helsetjenester og hjelpeprogrammer som anerkjenner og møter barns behov, styrkes, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

To barn hver dag, nesten alle jenter

FN har verifisert mer enn 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn siden 2006 verden over. I 2019 var tallet 749 – to barn hver dag- og 98 % av voldshandlingene ble begått mot jenter.

Redd Barnas nye rapport, som er utført i samarbeid med Institutt for fredsforskning PRIO, viser imidlertid at disse tallene sannsynligvis bare utgjør en liten del av den faktiske seksuelle volden begått mot barn i krig. Til sammen bor 72 millioner barn under 5 mil fra en krig eller konflikt der bevæpnede grupper begikk seksuell vold mot mindreårige.

Antallet seksuelle overgrep som ble begått av statlige væpnede styrker i 2019, nær doblet seg fra året før, ifølge FN. Til tross for doblingen av rapporterte saker, viser rapporten at disse tallene sannsynligvis bare utgjør en brøkdel.

– Vi vet fra vår nye rapport at flere millioner barn er i risikosonen. Så de verifiserte overgrepene er bare toppen av isfjellet. Og enhver form for seksuell vold mot ett barn er ett for mye, og må stoppes, sier Lange.

Får store konsekvenser

Rehim* (15) er en av mange jenter som har blitt utsatt for seksuell vold. Opprørsgrupper angrep hjemmet hennes i Kongo, de drepte faren og bortførte henne. Moren klarte å flykte med de yngste barna. Rehim var i fangenskap i ett helt år før hun klarte å rømme mens kidnapperne sov. 

En ung afrikansk jente sitter med ryggen til. Hendene er knyttet i fanget. Hun sitter i en gjørmehytte.
Rehim klarte å rømme fra opprørerne som holdt henne fanget, og ble gjenforent med familien sin. De flyktet sammen fra Kongo til Uganda. Rehim har fortsatt store skader fra den seksuelle volden hun ble utsatt for i fangenskap.

Rehim ble påført grov vold mens hun ble holdt fanget. Hun ble funnet utsultet og svak, og måtte få oppfølging på sykehus daglig i lang tid før familien klarte å flykte til Uganda. I Uganda får hun hjelp av Redd Barna i en flyktningleir.

Når Rehim tenker på hva hun har blitt utsatt for, blir hun lei seg og gråter. Hun har fortsatt indre skader og lider av fistula, som gir henne sterke magesmerter og alvorlige urinveisproblemer. Legene mener dette skyldes voldtekter. Moren til Rehim frykter for datterens fremtid, på grunn av skadene hennes. Men Rehim sier hun er glad for å gå på skole nå, og ønsker å bli psykolog. Rehim og de yngre søsknene har fått skolebøker og annet utstyr av Redd Barna, og de får også besøk av en hjelpearbeider. (*Navnet er endret for å beskytte barnets identitet.)

Krigen blir ført mot barnekropper

Seksuell vold mot barn brukes som et strategisk våpen i krig. Volden utøves for å terrorisere og spre frykt i sivilbefolkninger, til å etnisk rense områder, ydmyke en etnisk gruppe, eller som straff for at en befolkningsgruppe har støttet andre styrker i konflikten.

En afrikansk kvinne holder hendene til barnet sitt. Hendene hviler i fanget til en rød-rosa kjole.
Seksuell vold mot barn brukt som et våpen i krig ødelegger familier og hele samfunn, det driver befolkningsgrupper på flukt og sprer frykt.

Det er 54 aktive kriger eller konflikter verden over hvor det rapporteres om seksuell vold mot barn i 15 av dem, og volden utøves av bevæpnede grupper.

Dr. Denis Mukwege, som ble tildelt Nobels fredspris i 2018 for sin kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, sier: – Da jeg grunnla Panzi-sykehuset i 1999 var tanken å bygge et senter med ekspertise på mødrehelse i Den demokratiske republikken Kongo. Jeg kunne aldri forestilt meg at i stedet for å hjelpe fødende mødre og deres nyfødte barn, så ble mine første pasienter babyer som hadde blitt voldtatt. Den yngste overlevende jeg noen gang har behandlet var bare seks måneder gammel da hun ble voldtatt.

Mukwege mener at når krigen blir ført mot barnekropper, blir konsekvensene større og enda mer grusomme.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Det internasjonale samfunnet kan og må gjøre mer, sier han.

Redd Barna: – Sett barna først

Baksiden av en rapport. Hender som holder og teksten "Instruments of peace"
Baksiden av rapporten om barn i krig og konflikt

Redd Barna ber verdensledere, sikkerhetseksperter, giverland, medlemmer av FN og ikke-statlige organisasjoner om å:

  • Stille krigsforbrytere som begår seksuelle overgrep mot barn til ansvar
  • Bedre beskytte barn mot seksuelle overgrep i krig og konflikt
  • Øke finansieringen til å behandle barn som er overlevende av seksuelle overgrep i humanitære kriser, og bedre tilpasse hjelpetjenester til barns behov
  • Styrke rapporteringen av disse grove forbrytelsene mot barn i krig og konflikt

– Den norske regjeringen har nå en gylden sjanse til å løfte opp seksuell vold mot barn med vår plass i FNs sikkerhetsråd. Det skylder vi barna som overlever de grusomme overgrepene, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Du kan hjelpe!

Seksuell vold brukes stadig oftere som våpen i krig og konflikt Du kan være med å si kreve at seksuell vold mot barn må stoppes nå. Skriv under på Redd Barnas opprop her.

Underskriftene sendes til Norges FN-ambassadør Mona Juul med krav om at dette settes høyere på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Din støtte er viktig for barn må beskyttes bedre mot seksuelle overgrep i krig og konflikt!