Lanseringsfest Det Magiske Klasserommet klima & miljø

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas lanseringsfest 15.mai 2023 for Det Magiske Klasserommet klima & miljø – om barns rett på å lære om bærekraftig utvikling i skolen.

Redd Barna lanseringsfest for Det Magiske Klasserommet klima & miljø – om barns rett på å lære om bærekraftig utvikling i skolen.

Se opptak av live-stream fra lanseringsfesten:

Redd Barna inviterte til lanseringsfest for læringsressursen Det Magiske Klasserommet klima & miljø, om barns rett til å lære om bærekraftig utvikling i skolen. I opptak av live-sendingen hører du fra forskere, beslutningstakere, fagfeltet innen klima og miljø, og barn og unge selv.

På lanseringsfesten ble det diskutert hvordan fremtidens generasjoner kan få kompetanse til å være en del av det grønne skiftet, og hvordan barns rett på undervisning om bærekraftig utvikling ivaretas i dag.

 • Hva ønsker og trenger barn og unge å lære om bærekraftig utvikling?
 • Hvilken kompetanse trenger barn og unge for å møte framtidens utfordringer?
 • På hvilken måte settes barn og unge i stand til å delta i debatten om samfunnsutviklingen gjennom å ha tilgang på relevant informasjon?
 • Hvordan sikrer skoleeier og skolen barns rett til å få undervisning om bærekraftig utvikling?
 • Hva trenger dagens skole og lærere for å imøtekomme behovene elevene har når det gjelder handlingskompetanse for bærekraftig utvikling? Hvordan få til dette?

I Redd Barna og Miljøagentenes klimaundersøkelse (2022) forteller 40 % av spurte barn og unge at de er bekymret for egen framtid på grunn av klimaendringer og miljøproblemer. 40 % svarer også at de ønsker å gjøre noe, men de er usikre på hva og hvordan.

I utviklingen av læringsressursen Det Magiske Klasserommet klima og miljø forteller barn og unge at de ønsker å lære og erfare handlingsalternativer for bærekraftig utvikling.

PROGRAM:

 • Velkommen og introduksjon av Det Magiske Klasserommet klima og miljø.
 • Barns meninger om klima og miljø og klimaundervisning i skolen.

Hallvard og Maria fra Barnas Klimapanel

Barnas Klimapanel er en nasjonal gruppe bestående av åtte barn som er demokratisk valgt av Miljøagentenes medlemmer. Hvert år leverer de en klimarapport basert på barns meninger til norske politikere.

 • Panelsamtale om hvordan ivaretas barns rett på bærekraftig utvikling i skolen i dag? Hvordan kan vi sikre at innholdet er relevant og fremtidsrettet?
 • Elin Sæther, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Leder for et forskningsprosjekt om bærekraft og medborgerskap. Ga i 2022 ut boken «Miljø og medborgerskap: Hva betyr det å være medborger når kloden koker?»
 • Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo
 • Marianne Guriby, klimapedagog ved Klimahuset
 • Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Flere paneldeltagere vil annonseres
 • Spørsmål og læring av panelsamtalen

Hva trengs i skolen for at barns rett på bærekraftig utvikling i skolen er ivaretatt?

 • Omvisning i Redd Barnas bærekraftige bygg

Redd Barna-huset åpnet 9.januar 2023. Det er verdens første demonterbare kontorbygg hvor alt kan brukes igjen. Bygget er blant annet i heltre og CO2 nøytralt.

//

Redd Barna sin interaktive læringsressurs Det Magiske Klasserommet klima og miljø er nå klar til bruk i skolene for 5.-10.trinn. Læringsressursen er gratis, og er tilgjengelig på bokmål og tre samiske språk. Nettsiden er universelt utformet. Du finner den her.

Det Magiske Klasserommet klima og miljø har som mål å gi elevene kunnskap, ferdigheter og handlingsalternativer til bærekraftige utvikling slik at dagens elever er rustet for det grønne skiftet.

//

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt! Send epost til Mette Bjerkaas, seniorrådgiver skole Redd Barna, [email protected]