Gaza-oppropet: Over 40.000 underskrifter overlevert 


Fredag fikk statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) overrakt underskrifter fra over 40.000 nordmenn, som krever at norske våpen ikke skal brukes i Gaza.

Foto av to personer som holder i et stort kort med underskrifter
Gunvor Knag Fylkesnes, Direktør for Politikk og kommunikasjon i Redd Barna overrekker 40. 000 underskrifter fra Gaza-oppropet til statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap).


– Vi har fire krav med oss som over 40.000 har skrevet under. Det har kommet inn over 10.000 underskrifter bare de siste dagene. Det viser et stort engasjement og stor bekymring for situasjonen i Gaza, sa Gunvor Knag Fylkesnes, Direktør for Politikk og kommunikasjon i Redd Barna. Hun overrakte underskriftene til Andreas Motzfeldt Kravik, Statssekretær (Ap) i Utenriksdepartementet.  

(teksten fortsetter under bildet)

Jente foran bombet hus i Gaza

Redd Barna krever at norske våpen ikke brukes i Gaza

Flere tusen barn er drept og lemlestet siden krigen brøt ut mellom Israel og Gaza i oktober 2023. Det er svært sannsynlig at norske våpen brukes i krigen. Vær med og krev handling nå fra norske myndigheter!


– Dette er et viktig opprop og en påminnelse om en sak som mange engasjerer seg i. Det skjønner vi godt – det er vi jo selv også. Vi jobber veldig aktivt med saken og vårt utgangspunkt er at ingen våpen skal fra Norge til Israel, kvitterte Motzfeldt Kravik som mottok underskiftene på vegne av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Vi må gjøre mer


Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser, selv om vi ikke er part i konflikten i Gaza. Det er norske myndigheter, Redd Barna og andre aktører enige om, men vi definerer fortsatt noen ting ulikt. 


– Vi kan garantere at norske våpen ikke havner i Gaza, men jeg tror at vi definerer norske våpen litt annerledes. Jeg tror dere vil definere våpen som produseres i USA av et datterselskap som et norsk våpen? Men rettslig sett så er det et amerikansk våpen. Men jeg skjønner at heller ikke disse våpnene skal brukes til folkerettsbrudd, sa statssekretær Kravik under overrekkelsen.  

– Når det kommer til fondene, så har vi veldig gode ordninger for at de er ikke investert i selskaper som bidrar til Israels krigføring. Det er vi veldig trygge på, avsluttet Kravik.  

Et godt møte

Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna var fornøyd med overrekkelsen.  

– Det var et godt møte. Vi har jo hatt mange møter med utenriksdepartementet om saken og i utgangspunktet er vi helt enige om Norges ansvar, men vi mener Norge må gjøre mer for å innfri på sitt ansvar.

– Redd Barna opplever at norske myndigheter tar dette på fullt alvor. Intensjonene er gode og tydelige og det jobbes hardt, men vi er ikke i mål. De fire kravene våre gjelder fortsatt 100%. Vi fortsetter kampen og vi fortsetter med oppropet .  

Redd Barna krever at norske våpen ikke brukes i Gaza. Da må norske myndigheter: 

  • Kreve at norskprodusert krigsmateriell ikke havner i Israel via andre land.  
  • Kreve at allierte land må skrive under på erklæringer om sluttbruk og videresalg. 
  • Endre loven for å sikre at norske selskaper gjør grundige aktsomhetsvurderinger.  
  • Sikre at Oljefondet ikke investerer i selskaper som lager våpen som brukes i Gaza.  

Redd Barna fortsetter kampen og du kan fortsatt signere Gaza-oppropet. Hjelp oss å nå 50.000 underskrifter.