Barns rett til å bli hørt i forvaltningen & utdeling av Redd Barnas Barnerettighetspris 2023

Se opptak av live-stream fra utdeling av Redd Barnas Barnerettighetspris 2023 til Ung rettshjelp og barnerettighetsfrokost om barns rett til å bli hørt i forvaltningen.

Se opptak av live-stream her:

Trykk på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

Redd Barnas hovedstyre har tildelt Ung rettshjelp Redd Barnas Barnerettighetspris 2023 for sitt arbeid med å gi barn og unge gratis rettshjelp, og for å spre informasjon om barns rettigheter. Ung rettshjelp drives av Kirkens Bymisjon, og er et landsdekkende tilbud som gir gratis rettshjelp til alle under 25 år. Ung rettshjelp hjelper barn og unge med å finne ut av rettighetene sine, og kreve det de har rett på.

Les mer om tildelingen av Redd Barnas Barnerettighetspris til Ung Rettshjelp her.

Se opptak av live-stream over fra prisutdelingen og påfølgende barnerettighetsfrokost om hvordan barn kan og bør høres i forvaltningssaker, et tema som Ung rettshjelp har jobbet mye med og som de ønsker å sette et spesielt fokus på.  

Ifølge FNs barnekonvensjon skal alle barn gis rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt i alle forhold som berører dem, enten direkte eller gjennom en representant. Hvordan høres barn i ulike deler av forvaltningen, og hvordan kan barn høres på en trygg og ivaretakende måte? Hvordan kan forvaltningen sikre at hvert barn blir hørt og at barnets synspunkter blir lagt tilstrekkelig vekt på? Dette vil utdypes under barnerettighetsfrokosten.

PROGRAM:

 • Velkommen ved Monica Sydgård, leder av Redd Barna Norgesprogram
 • Innlegg ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe
 • Utdeling av Redd Barnas Barnerettighetspris 2023 til Ung Rettshjelp ved Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna
 • Innledning ved Ung Rettshjelp om sitt arbeid, og om hvordan barn kan og bør høres i forvaltningssaker
 • Innlegg ved Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista
 • Innlegg ved Barneombudet Inga Bejer Engh
 • Panelsamtale om hvordan barn høres i forvaltningen og hvordan dette kan gjøres på en barnevennlig måte. Du hører fra:
  • Rikke Vittersen, Prosjektleder i Ung rettshjelp Bergen
  • Thale Moen, Seniorrådgiver/Barnefaglig intervjukoordinator beskyttelse, UDI
  • Ida Steinrem, spesialrådgiver, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør
  • Ingrid Solberg Jørgensen, rådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

//

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt! Send epost til Anna Kleppe, rådgiver i Redd Barna, på [email protected]