Nødhjelp

 • Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid.

  Barna rammes hardest

  Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid.

  Les mer
 • Som verdens største nødhjelpsorganisasjon for barn er Redd Barna raskt på pletten og deler ut nødhjelp etter at en katastrofe rammer.

  Redd Barnas katastrofefond

  300 millioner barn rammes av katastrofer hvert år. Med Redd Barnas katastrofefond kan vi være forberedt og handle umiddelbart.

  Les mer
 • Bare timer etter at jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010 var Redd Barna i gang med nødhjelpen.

  Slik driver vi nødhjelp

  Rask innsats redder liv. Men riktig innsats er like avgjørende. Redd Barnas nødhjelpsarbeid består av tre viktige elementer.

  Les mer
 • God katastrofeforebygging kan spare både liv og store verdier. Redd Barna er opptatt av å inkludere barn i denne prosessen.

  Katastrofeforebygging

  Klimaendringer har ført til økning i antall naturkatastrofer. Men god forebygging kan spare både liv og store verdier.

  Les mer
 • Niger er et av verdens aller fattigste land. Her har store deler av befolkningen et kronisk behov for matvarehjelp.

  Kroniske kriser

  Mesteparten av Redd Barnas livreddende arbeid for barn gjøres i kroniske kriser. Dette er kriser som ofte er uten oppmerksomhet.

  Les mer
 • Indonesia er ofte utsatt for naturkatastrofer: De siste årene er øystaten rammet av jordskjelv, tsunami, vulkanutbrudd og flom.

  Klimaendringer

  Barn i utviklingsland rammes hardest av klimaendringene. Ekstremvær setter millioner av barn i fare hvert år.

  Les mer
 • Opplev et jordskjelv og hvordan Redd Barna jobber med nødhjelp i vårt interaktive klasserom.

  "Det magiske nødhjelpsrommet"

  I vårt interaktive klasserom kan du "oppleve" et jordskjelv, og lære mer om hvordan Redd Barna jobber med nødhjelp!

  Les mer