Wiersholm

 

Den 1. januar 2019 inngikk Wiersholm og Redd Barna en avtale om et femårig strategisk samarbeid som fremmer og styrker barns rettigheter. Vi jobber integrert i et langsiktige perspektiv både i Norge og ute for å sikre innfrielsen av barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon.  

Wiersholm har røtter over hundre år tilbake i tid og er i dag ett av Norges største advokatfirmaer. Redd Barnas hovedfokus, barns rettigheter og utdanning, passer med Wiersholms virksomhet som juridisk kompetansebedrift. Sammen står vi sterkere i satsingen på barn, unge og utdanning og partnerskapet bidrar til samfunnsutvikling og vekst både lokalt og globalt.  

Vårt strategiske og langsiktige partnerskap er basert på felles verdier og mål og vi samarbeider langs tre akser: Pro bono-rådgivning, økonomisk støtte til Redd Barnas rettighetsprosjekter, og en felles Trainee-ordning; Responsible Business Trainee. 

 • Trainee-ordning: Vår felles Trainee-ordning, Responsible Business Trainee, gir nyansatte i Wiersholm en unik mulighet til å bidra til rettighetsarbeidet for barn i Norge og i utlandet. Det er verdifullt å jobbe med et rettsområde utenfor forretningsjusen.

Trainee programmet

 • Pro-Bono rådgivning:Wiersholm bidrar med juridisk rådgivning i henhold til Redd Barnas behov. Vi har stor nytte av kompetansen Wiersholms medarbeidere besitter, både i ulike prosjekter, i konkrete saker og til å forbedre prosesser i Redd Barnas organisasjon. Resultatet er bedre og mer effektivt arbeid for barn. 

 • Finansiell støtte: Med fokus på barns rett til utdanning og beskyttelse, samt godt styresett for barns rettigheter bidrar Wiersholm med økonomisk støtte til Redd Barnas rettighetsprosjekter i Norge og internasjonalt. I 2019 bidro selskapet til Redd Barnas arbeid for sårbare barn i Norge. De neste årene støtter Wiersholm et prosjekt i Myanmar hvis mål er: 

  • Å styrke sivilsamfunnet inkludert barn i å fremme barns rettigheter,

  • Å påvirke slik at myndighetene gjøres ansvarlig med henblikk på å overvåke og implementere barns rettigheter,

  • Å bidra til å styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter. 

 

I 2020 støtter Wiersholm et spesifikt prosjekt i Myanmar. Støtten fra Wiersholm vil gå utelukkende til arbeidet med å styrke barns rettigheter. I dette prosjektet fokuserer vi spesielt på barns rett til utdanning og barns rett til beskyttelse, samt godt styresett for barns rettigheter.

 • Redd Barna skal styrke sivilsamfunnet inkludert barn i å fremme barns rettigheter.

 • Redd Barna skal påvirke slik at myndighetene ansvarlig gjøres i forhold til å overvåke og implementere barns rettigheter.

 • Redd Barna skal bidra til å styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter.

En gutt forran et presenningtelt.

 

Bærekraftsmålene Wiersholm jobber for sammen med Redd Barna:

 

En gutt forran et presenningtelt.

 

4. Sammen med Wiersholm skal vi jobbe mot å sikre tilgang til utdanning for alle barn.

5. Vi skal jobbe mot å stoppe alle former for diskriminering av jenter og vi skal sikre at jenter får like muligheter som alle andre.

10. Innen 2030 skal vi være med å sikre at barn kan delta i og påvirke samfunnsutviklingen på en rettferdig måte. Vi jobber sammen mot å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.

 

Du som ansatt kan også bidra til Redd Barnas arbeid.

Bli lønnsgiver i dag! >