Foto: Redd Barna/Anna Kari
I Kongo hjelper Redd Barna tidligere barnesoldater som denne gutten tilbake til et sivilt hverdagsliv. Det er en lang og vanskelig prosess.

Over en tredel av disse barnesoldatene er jenter. Overgrepene skjer i minst 13 land med krig. 

Barna blir ofte tvangsrekruttert med vold eller kidnappet. Andre verver seg "frivillig" for å få mat og beskyttelse og fordi de ikke ser noe annet trygt alternativ. Felles for barnesoldatene er at de ikke får verken skolegang eller helseomsorg. Mange blir beordret til å drepe og torturere. De blir utnyttet og ofte utsatt for voldelige, seksuelle og følelsesmessige overgrep. 

Når barna kommer tilbake til samfunnet igjen, blir de ofte utstøtt. Familier avviser barna sine på grunn av overgrepene de har utført eller på grunn av stigmatiseringen som følger med seksuelle overgrep. De har ingen utdanning å falle tilbake på og ingen muligheter til å skaffe seg lønnet arbeid.

Foto: Redd Barna
Slik tegner en tidligere barnesoldat i Herrens motstandshær (LRA) i Uganda livet i opprørsgruppen.

Redd Barnas arbeid med barnesoldater:

  • Redd Barna gir barn som har vært soldater psykososial rehabilitering og hjelp til å takle vonde minner, frykt og skyldfølelse
  • Redd Barna gir barn som har vært soldater utdanning og yrkestrening slik at de kan få en bedre framtid
  • Redd Barna hjelper barn som har vært soldater med å finne familien og vende hjem
  • Redd Barna hjelper jenter som har fått barn i fangenskap med å ta vare på barna sine
  • Redd Barna forbereder familie og nærmiljø på barnas retur, og har samtaler om hva slags utfordinger som venter barna og familiene.
  • Redd Barna tydeliggjør at barna ikke kan klandres for sin fortid som soldater
  • Redd Barna driver politisk påvirkningsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå for å få slutt på bruk av barnesoldater