Skattefradrag TV-aksjonen NRK 2023

Du kan få skattefradrag for bidragene dine til Redd Barna i anledning TV-aksjonen NRK 2023

Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Redd Barna i løpet av et skatteår kan få skattefradrag for gaven(e). Gaver gitt i forbindelse med TV-aksjonen er anonyme, men du kan allikevel få skattefradrag dersom du gir oss beskjed. For at du skal få skattefradrag for din gave til TV-aksjonen trenger vi din kontaktinformasjon og ditt fødselsnummer. For bedrifter trenger vi organisasjonsnummer. Fyll ut og send inn skjema for å få skattefradrag for gaven. Har du gitt flere bidrag ber vi om at du sender inn ett skjema med samlet beløp.

I etterkant av innsendt skjema vil du motta en e-post der vi ber om dokumentasjon som viser betalingsdetaljer som avsender, mottaker, dato og beløp.

Gaver gitt direkte til Redd Barna sitt eget kontonummer i tidsrommet 19.-24. oktober vil bli registrert hos TV-aksjonen og bli behandlet som anonyme donasjoner. Det samme gjelder alle betalinger som er merket ‘TV-aksjonen’. Utenom dette vil betalinger til Redd Barnas kanaler registreres automatisk.

For å få skattefradrag på bidrag til TV-aksjonen må dette skjemaet benyttes slik at vi kan rapportere beløpet til Skatteetaten.

Dersom har spørsmål rundt skattefradrag for gaver til Redd Barna, ring oss på 22 99 09 00 hverdager 10 -12 eller send e-post til [email protected].