Bilde av to barn på sykkel i krigssone. TV aksjonen Redd Barna 2023

I år går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.

Midlene skal gå til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn.

Sammen skal vi:

  • Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring
  • Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre
  • Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære
  • Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le

Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Gaza og Norge. I Norge skal vi hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

– Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær

TV-aksjonen sendes på NRK1 søndag 22.oktober 2023.

(teksten fortsetter under bildet)

Verden i dag:

icon

452

millioner barn lever i krigssoner

icon

41 %

av verdens flyktninger er barn

icon

244

millioner barn står utenfor skolen

Hva skal TV-aksjonsmidlene brukes til?

Trygge barn og familier

Hvert sjette barn i verden vokser opp i områder med krig og konflikt. For at barn skal kunne le, leke og leve i fred, trenger de trygge rammer og hjelp til å takle vonde opplevelser. TV-aksjonsmidlene går derfor til:

Trygge skoler

For at barn skal kunne lære i fred trenger de trygge skoler. Skolen representerer normalitet og framtidshåp for barn som lever i krig og konflikt. I tillegg til å lære å lese og skrive og andre skolefag, møter barna venner, leker og treffer voksne som kan hjelpe dem å håndtere vanskelige opplevelser. Skolegang beskytter også barn mot å bli rekruttert til væpnede grupper og utsatt for tidlig ekteskap. TV-aksjonsmidlene går derfor til:

Trygge nærmiljøer

450 millioner barn bor i dag i konfliktområder, og aldri før har så mange mennesker søkt om beskyttelse i Norge. Et nærmiljø som ser, hører og tar vare på barna, er avgjørende for at barn skal ha det bra. Barn trenger steder å oppholde seg der de kan leke og le, og samtidig være blant voksne som tilrettelegger for aktiviteter slik at barn kan være barn. TV-aksjonsmidlene går derfor til:

Hvordan kan du være med på dugnaden?

Det er mange måter å bidra til TV-aksjonen. Hvis du ønsker å bidra til arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av TV-aksjonen i ditt fylke eller kommune, ta gjerne kontakt med fylkesaksjonslederen.

Hvert engasjerer både bedrifter, skoler, organisasjoner og privatpersoner seg i verdens største dugnad. Når vi nærmer oss aksjonsdagen, vil du her få mulighet til å registrere deg som bøssebærer, gi et bidrag eller engasjere deg på andre måter.

Enhver krig er en krig mot barn

Slik skaper vi trygghet i krig og konflikt:

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.

Logoen til Redd Barnas Tv-aksjon 2023 på NRK