en gutt sitter på gulvet og gjør leksene sine. I bakgrunnen står benprotesen hans.

TV-AKSJONEN 2023:
GI EN FRAMTID TIL KRIGENS BARN

Sammen kan vi sørge for at 80 000 barn kan la krigen tilhøre fortiden, og gi dem håp for framtiden. Med pengene som samles inn under årets TV-aksjon ønsker Redd Barna å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden.

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil gå til Redd Barnas arbeid for å gjenforene barn
med sine familier i Sør-Sudan, gi barndommen tilbake til barnesoldater og barn som er seksuelt misbrukt i Kongo, gi utdanning og trygge oppholdssteder for barn i og fra Syria, Ukraina og Myanmar, og til arbeidet for at barn som har flyktet til Norge skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø.

– Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær

TV-aksjonen sendes på NRK1 søndag 22.oktober 2023.

Verden i dag:

icon

452

millioner barn lever i krigssoner

icon

50

millioner barn er på flukt

icon

244

millioner barn står utenfor skolen

Hvert sjette barn vokser opp i krig og konflikt

Omtrent 452 millioner barn lever i dag i krigssoner. Det betyr at hvert sjette barn i verden får en start på livet som preges av vold og konflikt. Der hjemmene de skal føle seg trygge i blir bombet i stykker. Der familiemedlemmer og lekekamerater rives bort helt uten forvarsel. Der de selv kan oppleve å bli skutt på, og måtte flykte fra alt de kjenner.

I krig og konflikt rammes barn med vilje, både strategisk og målrettet. Små barn, som skulle gått på skolen og lekt med venner, blir i stedet brukt som barnesoldater, selvmordsbombere og sexslaver. Hver eneste dag blir barn voldtatt og torturert som et våpen i krig.

Dette skal pengene fra TV-aksjonen gå til

Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert år bidra til en tryggere barndom for:

30 000 barn i Sør-Sudan

30 000 barn i Sør-Sudan

I Sør-Sudan er 2 millioner mennesker internt fordrevne og 2,3 millioner har flyktet til naboland. I det kaoset som flukt og fordrivelse er, har mange barn mistet eller kommet bort fra foreldrene og familiene sine. Redd Barna har siden 2013 gjenforent 7000 barn med familiene sine i Sør-Sudan, men behovet er mye større. Med TV-aksjonsmidlene vil vi kunne trappe opp dette arbeidet og gjenforene 250 flere barn hvert år med sine familier.

Vi vil også nå ytterligere 30 000 barn og 10 000 voksne hvert år med skreddersydd hjelp, psykososial støtte og målrettet opplæring i barns beskyttelse og barns rettigheter, i områder av Sør-Sudan hvor få andre organisasjoner er tilstede.

22 000 barn i Kongo

22 000 barn i Kongo

I 2022 preges særlig de østlige delene av landet av stor politisk ustabilitet og en stat som ikke greier å beskytte eget folk. Sivilbefolkningen er fanget i skuddlinjen mellom et utall væpnede grupper og
den kongolesiske hæren.
Barn har vært brukt som soldater i Kongo i mange tiår. Det anslås at over 10 000 barn er del av væpnede grupper i Kongo. Redd Barna forhandler barn fri fra væpnede grupper og sørger for at disse barna får støtte til å håndtere vonde opplevelser, gjenforening med familien, reintegrering i lokalsamfunnet og en vei tilbake til skolen.

I en 4-årsperiode vil vi kunne skalere opp innsatsen i Øst-Kongo med TV aksjonsmidlene og nå ytterligere 22 000 barn og 7000 voksne med trygg skolegang, reintegrering i familie og samfunn, og mobilisering av lokalsamfunn for beskyttelse av barn.

15 000 barn i Syria

15 000 barn i Syria

Krigen i Syria har resultert i at mange syriske barn ikke tilgang til vanlige skoler, men trenger midlertidige læringssentre i nærheten av der familien er. Redd Barna skreddersyr utdanningsprogram for barn som har stått utenfor skolen en kortere eller lengre periode. Det må være trygt å komme til og fra læringssentrene, særlig for jenter, og det må være gode sanitær- og hygieneforhold på sentrene.

Dårlig tilgang på mat, vann og hygiene har også bidratt til en økning i underernæring blant barn Redd Barna vil undersøke barn opp til 5 år for underernæring og sørge for at alvorlig underernærte barn får oppfølging. Vi sørger for at mødre og fedre får kunnskap og ferdigheter i hvordan de kan gi barna riktig ernæring, og vi vil også lære opp foreldre i hvordan de selv kan måle underernæring hos egne barn.

10 000 barn i Myanmar og Bangladesh

10 000 barn i Myanmar og Bangladesh

Siden august 2017 har nær 800 000 mennesker fra rohingya-minoriteten krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar, Bangladesh. De har flyktet fra vold og menneskerettighetsbrudd i hjemlandet

Redd Barna driver i dag rundt 100 læringssentre i Cox’s Bazar for rohingya-barn der utdanning kombineres med beskyttelse og psykososial oppfølging.
Med TV-aksjonsmidlene vil Redd Barna hvert år i 4 år kunne nå ytterligere 10 000 barn med utdanning, barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Vi vil også nå 8000 voksne med opplæring og veiledning om barns
beskyttelse og barns rettigheter.

Barn i Ukraina

Barn i Ukraina

Redd Barna er i dag til stede i Ukraina og nabolandene rundt med nødhjelpsrespons for å møte umiddelbare behov som tilgang på mat, vann og trygge steder å oppholde seg. Samtidig jobber vi med å gjenforene de barna som ankommer grensen alene med familie og venner i nabolandene. Vi sørger for at de får psykososial støtte og hjelp til å bearbeide traumene.

Vi vet lite om hvordan situasjonen vil være høsten 2023. Det kan være pågående krig og fremdeles behov for nødhjelpsrespons. Det kan være mer fokus på gjenoppbygning av landet, og dermed behov for å støtte barn og familier i å komme tilbake til en trygg hverdag på skolen og hjemme. Det kan også være behov for å støtte mottakssentre på grensen. Hvordan vi best hjelper barna i Ukraina vil avhenge av hva situasjonen er.

3300 barn i Norge

3300 barn i Norge

Barn som flykter til Norge fra krig og konflikt møter hindringer som bidrar til utenforskap og hindrer inkludering i møte
med det norske samfunnet. Barn som opplever og overlever krigens grusomheter kan få traumer for livet. Å komme raskt i gang med skolegang, få venner og være med på lek og fritidsaktiviteter er ofte helt avgjørende for hvordan barn vil takle krigens traumer.

Vi vil sørge for en trygg og god velkomst av barn som har flyktet til Norge, og bidra til at barna blir godt mottatt, møter trygge
voksne og blir inkludert i ulike fellesskap. Vi vil mobilisere frivillige og samarbeidspartnere landet over for å skape trygge arenaer og møteplasser der barna kan få pusterom, føle fellesskap og mestring.

Hvordan kan du være med på dugnaden?

Det er mange måter å bidra til TV-aksjonen. Hvis du ønsker å bidra til arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av TV-aksjonen i ditt fylke eller kommune, ta gjerne kontakt med fylkesaksjonslederen.

Hvert engasjerer både bedrifter, skoler, organisasjoner og privatpersoner seg i verdens største dugnad. Når vi nærmer oss aksjonsdagen, vil du her få mulighet til å registrere deg som bøssebærer, gi et bidrag eller engasjere deg på andre måter.

Enhver krig er en krig mot barn

Slik skaper vi trygghet i krig og konflikt:

Trygge skoler

Identifiserer, forebygger og reduserer risikoer mot skole og skolevei i samarbeid med skolene, fordeldre og lokalsamfunn.

Gir lærere støtte og kurs i hvordan de best underviser i krisesituasjoner.

Ekstraundervisning til særlig sårbare barn, og kurs til barn i håndtering av vonde opplevelser.

Trygge lokalsamfunn

Mobilisering av frivillige til barnevernsarbeid. Barn trenger et sosialt sikkerhetsnett, særlig i land der offentlige barnevernssystem fungerer dårlig eller ikke eksisterer.

Barn får hjelp til å bearbeide vanskelige opplevelser, utvikle seg kognitivt og får lov til å leke og være barn igjen.

Barn og ungdom får kunnskap og verktøy til å skape endring for seg og sine lokalsamfunn.

Vi holder staten til ansvar: Det er statens oppgave å beskytte barna fra krig og konflikt.

Trygge familier og trygge barn

Psykososial støtte og praktisk hjelp til amming og riktig ernæring.

Gjenforene barn med familien eller andre omsorgspersoner.

Hjelpearbeidere identifiserer spesielt sårbare barn og følger opp barna og familiene deres.

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene

Logoen til Redd Barnas Tv-aksjon 2023 på NRK