Du kan gjøre en forskjell
også etter at du er borte

Stadig flere ønsker å testamentere en gave til sine hjertesaker. På den måten kan du sikre at din arv fortsetter å gjøre en forskjell for andre også i tiden etter at du er borte.

Mange tror at gaven de testamenterer bort må være stor for at den skal bety noe. Slik er det ikke. I Redd Barna er vi takknemlige og ydmyke over å motta alle testamentariske gaver. Vi vet at hver eneste gave – stor eller liten – en dag vil gjøre en forskjell for barna som trenger det aller mest.

Mange trenger råd om regler og juridiske spørsmål – vi kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med Wegard Kalmo som er ansvarlig for arv i Redd Barna. Dette er selvfølgelig helt uforpliktende. Dersom du har tenkt å tilgodese Redd Barna med en gave i ditt testament kan du også få gratis juridisk hjelp til å sette opp testamente.

Wegard Kalmo

Wegard Kalmo
Ansvarlig for Arv i Redd Barna
Mobil: 91 60 90 67
E-post: wegard.kalmo@reddbarna.no

 

Tusen takk for at du vurderer å testamentere en del av din arv til Redd Barna. Med din hjelp kan vi fortsette å hjelpe verdens mest sårbare barn i mange år framover.


Vær åpen, ta den gode og viktige samtalen med familien.

Råd fra advokat Jacob Winderen Lindegaard

Dersom de nærmeste er informert om hva testator ønsket som sin siste vilje, slipper man usikkerhet og uvennskap. Advokaten er sterk tilhenger av åpenhet rundt oppretting av testament og fordeling av testamentariske gaver.

– Mitt råd til dem som oppretter testament, er å snakke med familien om det. Åpenhet bidrar til å forhindre uenighet. Både i nåtid og fremtid. På sikt vil det vokse fram en forståelse for at valgene som er tatt i et testament, er tatt av en grunn. Og det verste som kan skje, er at man kanskje lærer noe nytt om et menneske man kanskje trodde man kjente godt, avslutter den erfarne advokaten.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Wegard Kalmo som er ansvarlig for arv i Redd Barna på telefon: 916 09 067, på epost: Wegard.kalmo@reddbarna.no eller benytt skjemaet nedenfor.
Oles rause gave

– Jeg tror Ole hadde smilt litt i skjegget om han hadde visst hvor mye som ble igjen etter ham. Særlig nå som det går til et godt formål!

Da Ole Teigen fikk vite at han led av uhelbredelig kreft, tok han kontakt med den daværende lensmannen i hjembygda Flå, Geir Vidme.

– Han hadde mange fjerne slektninger som han ikke hadde kontakt med, men som kunne arve ham. Det ønsket han ikke. Han ønsket noe annet, forteller Vidme.

Han kjente Ole litt fra bygda, slik han kjenner de fleste i Flå etter å ha vært «lovens lange arm» i kommunen i hele 39 år.

– Da han ringte meg første gangen hadde han fått kreftdiagnosen og visste at det gikk mot slutten. Han var realistisk, og ville skrive testamente, forteller han.

Hadde tillit til Redd Barna

Etter at Ole Teigen ble alvorlig syk, møttes han og lensmann Vidme flere ganger. Da samtalen kom over på humanitære organisasjoner, dukket Redd Barna fort opp. Et innslag på TV hadde gjort stort inntrykk, så organisasjonen var langt framme i pannebrasken.

– Han var glad og fornøyd da testamentet var ferdig satt opp og han kunne undertegne, sier Vidme.

Etter dødsfallet fikk lensmann Vidme ansvar for å ordne opp i boet. Løsøre og gjenstander av ymse slag ble auksjonert bort i fjor vår. Geir Vidme var auksjonarius, og kunne glede seg over stort oppmøte.

Det kom inn over en halv million kroner på auksjonen. Senere er småbruket og hytta også blitt solgt. Ole var også flink med aksjer. I det stille bygde han opp en liten formue.

Ingen visste om verdiene

Til sammen har Redd Barna og en annen organisasjon fått rundt 14 millioner kroner på deling etter Ole Teigen. Han var den eneste som visste at han hadde så store verdier.

– Jeg synes flere skulle gjort som Ole; rydde godt opp etter seg og skrive testamente, sier Vidme.

Ole Teigen ble begravet slik han hadde gitt instrukser om: med bare slekt og noen få barndomsvenner til stede. Men midlene han så raust ga bort, lever videre i Redd Barnas arbeid for barn.