REDD BARNAS
RETTIGHETSPRIS

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris. Redd Barnas rettighetspris går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Alle barn i verden har de samme rettighetene ifølge FNs barnekonvensjon. Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til å overleve, lære og være trygge.

 

Barn og unge er med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen. Redd Barnas hovedstyre avgjør til slutt hvem som skal tildeles prisen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk. Prisen deles ut i Oslo 20. november 2019.

2018: Hilde Reikrås

Vis
Hilde Reikrås leder av Dark Room

2018: Hilde Reikrås

Hilde Reikrås, som leder Dark Room-etterforskningen, får prisen for sitt arbeid med å avdekke omfattende overgrep mot barn på Internett, og for å snakke om hvor viktig det er å forebygge overgrep. Den erfarne etterforskeren har jobbet med overgrepsfeltet i 17 år, og er opptatt av at vi må huske på at det er virkelige barn på bildene og filmene.

2017: Helsesista

Vis

2017: Helsesista

Den populære helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik får prisen for å møte barn og unge på deres premisser og arenaer, og for å snakke med dem om vanskelige og tabubelagte temaer som seksualitet, identitet, kropp og helse.

2016: Mary-Ann Oshaug

Vis

2016: Mary-Ann Oshaug

Mary-Ann Oshaug får prisen for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Oshaug har i mange år arbeidet med å forhindre overgrep mot barn, og med å hjelpe dem som er utsatt for overgrep.

2015: Arild Humlen

Vis
Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin utrettelige innsats for barn som søker asyl i Norge.

2015: Arild Humlen

Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin store innsats for barn som søker asyl.

2014: Fargespill

Vis
Fargespill vant Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

2014: Fargespill

Fargespill, med 80 barn og ungdom fra 30 ulike nasjoner, fikk Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

2013: Lucy Smith

Vis
Lucy Smith vant Eglantyne Jebb-prisen i 2013.

2013: Lucy Smith

Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith fikk i 2013 prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter. 

2012: Anne Rønne­berg

Vis
Tannlege Anne Rønneberg vant Eglatyne Jebb-prisen i 2012 for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

2012: Anne Rønne­berg

Tannlegen som taler barnas sak. Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris gikk i 2012 til tannlege Anne Rønneberg.

2011: Supernytt

Vis
Redaksjonen til "Supernytt" vant barnerettighetsprisen i 2011 for sin uredde måte å formidle nyheter til barn mellom åtte og tolv år på. Deres arbeidsmåte viser en grunnleggende respekt for barn og deres rettigheter.

2011: Supernytt

NRKs "Supernytt" fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt. 

2010: Lands­foreningen for barne­verns­barn

Vis

2010: Lands­foreningen for barne­verns­barn

Landsforeningen for barnevernsbarn fikk prisen for sin innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet.

2009: Hans Majestet Kong Harald

Vis

2009: Hans Majestet Kong Harald

Hans Majestet Kong Harald fikk prisen fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år.