REDD BARNAS
BARNERETTIGHETSPRIS

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris som går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Alle barn i verden har de samme rettighetene ifølge FNs barnekonvensjon. Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til å overleve, lære og være trygge.

 

Barn og unge er med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen. Redd Barnas hovedstyre avgjør til slutt hvem som skal tildeles prisen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk. Prisen deles ut i Oslo 20. november 2020.

2019: Mari Storstein

Vis

2019: Mari Storstein

Som filmregissør har Mari Storstein bidratt til å gi barn med nedsatt funksjonsevne en viktig stemme. Barn som sjelden blir lyttet godt nok til. Hun har gjennom sine filmer fortalt om diskriminering og nedverdigende behandling av barn som storsamfunnet ellers ikke ville visst om, og på denne måten bidratt til å skape engasjement for disse barnas rettigheter.

2018: Hilde Reikrås

Vis
Hilde Reikrås leder av Dark Room

2018: Hilde Reikrås

Hilde Reikrås, som leder Dark Room-etterforskningen, får prisen for sitt arbeid med å avdekke omfattende overgrep mot barn på Internett, og for å snakke om hvor viktig det er å forebygge overgrep. Den erfarne etterforskeren har jobbet med overgrepsfeltet i 17 år, og er opptatt av at vi må huske på at det er virkelige barn på bildene og filmene.

2017: Helsesista

Vis

2017: Helsesista

Den populære helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik får prisen for å møte barn og unge på deres premisser og arenaer, og for å snakke med dem om vanskelige og tabubelagte temaer som seksualitet, identitet, kropp og helse.

2016: Mary-Ann Oshaug

Vis

2016: Mary-Ann Oshaug

Mary-Ann Oshaug får prisen for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Oshaug har i mange år arbeidet med å forhindre overgrep mot barn, og med å hjelpe dem som er utsatt for overgrep.

2015: Arild Humlen

Vis
Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin utrettelige innsats for barn som søker asyl i Norge.

2015: Arild Humlen

Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin store innsats for barn som søker asyl.

2014: Fargespill

Vis
Fargespill vant Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

2014: Fargespill

Fargespill, med 80 barn og ungdom fra 30 ulike nasjoner, fikk Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

2013: Lucy Smith

Vis
Lucy Smith vant Eglantyne Jebb-prisen i 2013.

2013: Lucy Smith

Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith fikk i 2013 prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter. 

2012: Anne Rønne­berg

Vis
Tannlege Anne Rønneberg vant Eglatyne Jebb-prisen i 2012 for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

2012: Anne Rønne­berg

Tannlegen som taler barnas sak. Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris gikk i 2012 til tannlege Anne Rønneberg.

2011: Supernytt

Vis
Redaksjonen til "Supernytt" vant barnerettighetsprisen i 2011 for sin uredde måte å formidle nyheter til barn mellom åtte og tolv år på. Deres arbeidsmåte viser en grunnleggende respekt for barn og deres rettigheter.

2011: Supernytt

NRKs "Supernytt" fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt. 

2010: Lands­foreningen for barne­verns­barn

Vis

2010: Lands­foreningen for barne­verns­barn

Landsforeningen for barnevernsbarn fikk prisen for sin innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet.

2009: Hans Majestet Kong Harald

Vis

2009: Hans Majestet Kong Harald

Hans Majestet Kong Harald fikk prisen fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år.