Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige på Vestlandet er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Fire ansatte jobber ved regionkontoret.

Arbeid mot vold og overgrep
Gjennom den årlige Forstyrringsuken arbeider våre frivillige med å sette fokus på forebygging av vold og overgrep mot barn. Frivillige kan spre informasjon, arrangere fagseminar og gjennomføre andre aktiviteter som styrker barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

I Region Vest er det også etablert to grupper som driver aktivitetstilbud for barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner.

Les mer om Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn
Våre frivillige arrangerer faste, ukentlige fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, og for barn og unge med nylig innvilget opphold i Norge. Som frivillig blir du en del av et aktivt og sosialt inkluderende miljø av studenter og unge voksne som engasjerer seg for barna de møter på aktiviteter, og for norsk og internasjonal asyl- og flyktningpolitikk.

Still opp for barna på mottaket og for barn og unge med nylig innvilget opphold

Aktiviteter for barn og unge med nylig innvilget opphold

Redd Barna-grupper i Region Vest

I Region Vest er det Redd Barna-grupper i Bergen, Haugalandet, Sykkylven, Stryn, Osterøy, Stord, Sogndal og Redd Barna Cup. I tillegg har vi kontaktpersoner i Sauda og Ørsta. En del av gruppene har sine egne, tradisjonsrike aktiviteter, som årlig tombola, julemesse, blomsterlotteri, konserter og andre aktiviteter som synliggjør Redd Barna lokalt, samt bidrar til inntekter til Redd Barnas internasjonale arbeid.

Vis ditt globale engasjement i lokalmiljøet

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press for 50 kroner her. Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Vil du arbeide med barn på asylmottak, barn som har opplevd vold i nære relasjoner, eller med bosatte flyktninger, må du også skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Vest