Et barn står og holder i hånden til moren sin. Vi ser ikke ansiktene.

AVSLUTTET: Stopp seksuell vold mot barn i krig

Seksuell vold mot barn brukes stadig oftere som våpen i krig og konflikt. Med Norge i FNs sikkerhetsråd kan vi stille krav!

Krigsforbrytere må straffeforfølges. Barn må beskyttes bedre mot seksuelle overgrep i krig og konflikt. Overlevende av seksuelle overgrep må få tilpasset behandling, og stater må styrke finansieringen av behandlingstilbudene.

1 197

Til nå har 1 197 signert.

Hjelp oss å nå 2000 signaturer

Det internasjonale samfunnet kan og må gjøre mer!

72 millioner barn bor tett på væpnede grupper som voldtar barn, viser Redd Barnas nye rapport. Det er nesten en tidobling sammenlignet med 1990. Barn risikerer å bli utsatt for voldtekt, å bli holdt som sexslaver eller å bli tvunget ut i prostitusjon.

«Krigen blir ført mot barnekropper», skriver nobelprisvinner Denis Mukwege i forordet til rapporten. «Dette er fullstendig uakseptabelt. Det internasjonale samfunnet kan og må gjøre mer!»

Angelina Jolie, spesialutsending for seksuell vold i krig og konflikt for FNs høykommissær for flyktninger, skriver om rapporten vår i TIME Magazine og ber om rask handling: «Millioner av barn er i fare. Vi gjør ikke nok for å beskytte dem».

Nå som Norge er med i FNs Sikkerhetsråd, har vi en gylden mulighet til å sette seksuell vold mot barn i krig og konflikt høyere opp på den internasjonale agendaen.

Dette kan du gjøre for å heve stemmen

Skriv under kampanjen og si ifra til verdens mektigste råd at bruken av seksuell vold som et våpen mot barn i krig må stoppes umiddelbart. Underskriftene sendes til Norges FN-ambassadør Mona Juul med krav om at dette settes høyere på agendaen i FNs Sikkerhetsråd.

Tagg Norges FN-ambassadør Mona Juul på Twitter: «Jeg heier på deg @mona_juul for at du setter voldtekt mot barn i krig og konflikt høyt på agendaen i FNs Sikkerhetsråd! #NorwayUNSC #EriksenSoreide @reddbarna @NorwayUN @Utenriksdept»

Og ikke minst, del oppropet og få med så mange du kan til å støtte kravet.

Del oppropet på Facebook

Del oppropet på twitter

Dette nytter å si i fra

Utenriksministeren Ine Søreide sa om rapporten vår: «Vi visste at dette var et svært alvorlig og utbredt problem, men nå får vi en ny og viktig kartlegging som vi kan bruke for å sette dette på dagsorden». Dette er utrolig viktige ord, nå må de oversettes til handling i Sikkerhetsrådet.