Foto: Redd Barna
I 1948 kommer de første tyske og østerrikske barna til Norge for å få et kjærkomment sommeropphold.

Les boka "Historien om Redd Barna" >

1946 16. april 1946 vedtar Norges Barnevernsråd å opprette Norges Barnevernsråds Arbeidsutvalg for Internasjonal Barnehjelp (Redd Barna), med Sigrid Helliesen Lund som formann.

1948 Redd Barna blir omorganisert til en selvstendig organisasjon med egne statutter. Aase Lionæs blir valgt som formann på det konstituerende møtet 16. januar 1948. Frivillig innsats var noe av det som preget Redd Barna aller mest denne første tiden.

1959 Generalforsamlingen i FN vedtar Erklæringen om barnets rettigheter 20. november. Den blir idégrunnlaget for Redd Barnas virksomhet. 

1961 Dette året er organisasjonen for første gang med på et planlagt, flerårig prosjekt i et utviklingsland: kampen mot lepra (spedalskhet) i Tanzania, i samarbeid med vår svenske søsterorganisasjon.

Foto: Redd Barna
H. K. H Prinsesse Anne var Redd Barnas høye beskytter og spilte en sentral rolle under TV-aksjonen i 1978.

1963 Redd Barna har Operasjon Dagsverk for første gang. 80 000 kroner blir brukt til å bygge skoler i Algerie, drevet av Kvekerhjelpen.

1975 Kampanjen ”Etiopia sulter” på valgdagen i oktober gir fem millioner kroner og ”Den mest vellykte innsamlingsaksjon i Redd Barnas historie”.

1976 Et jordskjelv i Guatemala tar mer enn 25 000 menneskeliv. Katastrofen fører til et banebrytende samarbeid mellom flere Redd Barna-organisasjoner. Samtidig er det bakgrunnen for nye måter å jobbe på og faktisk en ny internasjonal organisasjon: Redd Barna-alliansen.

1978 Redd Barna har NRKs TV-aksjon for første gang. Resultat: 44,2 millioner kroner, 3 500 nye faddere, 800 nye medlemmer og 750 venner. Aksjonen førte til ”et fellesløft av dimensjoner”. 

1985 Redd Barna gir omfattende humanitær hjelp under den store sultkatastrofen i Etiopia, med finansiering bl.a. fra Bob Geldofs initiativ «BandAid» og artistinitiativet «Sammen for livet» i Norge.

1989 FNs generalforsamling vedtar Konvensjonen om barnets rettigheter 20. november. Idégrunnlaget og hovedtyngden av virksomheten gjør at Redd Barna nå definerer seg som en barnerettighetsorganisasjon.

1990 Redd Barna har NRKs TV-aksjon. Resultat: 139 millioner kroner, 12 000 nye faddere. Verdens første toppmøte om barn blir holdt i New York.

1995 Press – Redd Barna Ungdom starter sin første gruppe. Press tilførte organisasjonen ny energi. Deres grunn for å være med i organisasjonen var og er å jobbe aktivt, konkret og handlingsrettet for barns rettigheter. Region Øst blir opprettet, med kontor ved hovedkontoret. Region Nord blir tilknyttet regionkontoret i Trondheim, men får en egen medarbeider i Tromsø i 2003.

2003 Redd Barna har NRKs TV-aksjon. Resultat: 158 millioner kroner.

2006 Redd Barna i Norge fyller 60 år og feirer over hele landet.

2009 Redd Barna arrangerer den første Rødnesedagen i Norge.

2009 29 Redd Barna-organisasjoner fra hele verden bestemmer seg for å slå sammen den internasjonale virksomheten for barns rettigheter i mer enn 120 land. På medlemsmøtet i internasjonale Redd Barna besluttes en ny femårs strategi (2010-2015) for internasjonale Redd Barna (Save the Children International, SCI).

2010 Det nye styret i internasjonale Redd Barna (SCI) møtes for første gang. Jasmine Whitbread blir organisasjonens første generalsekretær (CEO). Arbeidet med å planlegge sammenslåingen av det internasjonale arbeidet begynner.

2011-2013 All internasjonal virksomhet slåes sammen. Arbeidet samordnes og ledes av internasjonale Redd Barnas (SCI) kontor i London.