Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Call for Expression of Interest

Gender Analysis of Save the Children Education Programmes

Purpose of the Review (Please refer to the ToR attached for further details)
The main purpose of the gender analysis is to assess if SCN supported education programmes are gender sensitive and gender transformative, identify good practices and provide feasible recommendations. The gender analysis should look into:

• The extent of gender equality marker of education programmes and whether our education prgrammes are gender sensitive and gender transformative.
• Draw recommendations for future gender programming

Expected deliverables

Upon the selection, the consultant is expected to submit brief methodological report. Within the agreed timeline, the consultant is also expected to submit the draft analysis report for comment and feedback from the respective technical people at SCN. The consultant is responsible to incorporate feedback provided and submit the final report. SCN will share the report template to be used for report writing. The consultant will present the preliminary findings to SCN technical staff.

Timeline
The evaluation process will take the maximum of 20 days.
How to apply
All interested applicants should send expression of interest until September 14th 2016 with the following information:

• A brief technical proposal with proposed methods for responding to the TOR (max 3-4 pages)
• CV of the lead consultant(s)
• Proposed budget and timeline

Please send the Expression of interest no later than September 13th 2016 to:
Channe Addisu Gebre, Senior Advisor, Monitoring and Evaluation
Nora Ingdal, Education Director, SCN