Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

 

Call for Tender

Save the Children Norway (SCN) is looking for consultant(s) to design and produce the final QLE for EiE (Quality Learning Environment for Education in Emergencies) toolkit. We are looking for a qualified consultant or a team of consultants with a demonstrable record in producing high-quality content for toolkits or guidance documents in conflict-affected and/or low-income settings. The consultant(s) can be based anywhere, but expected to travel to Norway and Uganda (or Turkey) during the course of the consultancy.

For more information, please see the attached Call for Tender and Terms of Reference.

If you have any questions, please e-mail Zeina Bali, Education Coordinator at SCN.

For submitting the Expression of Interest, please e-email:
Zeina Bali, Education Coordinator at SCN
Nora Ingdal, Director of Education at SCN