Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Ledige stillinger

HR- og organisasjonsdirektør (Oslo) - søknadsfrist: snarest

Regionrådgiver i Oslo - søknadsfrist: 21. april 2019

Administrasjonsrådgiver i Oslo - søknadsfrist: 26. april 2019

Seniorrådgiver barns rettigheter og integrering (Oslo) - søknadsfrist 5. mai 2019

Spesialrådgiver levekår og inkludering (Oslo) - søknadsfrist 5. mai 2019