Rapporten «Nowhere safe for Yemen’s children» beskriver hvordan barn i Jemen brutalt har blitt rammet av krigen de siste 9 månedene. Rapporten ser særlig på hvordan bruken av eksplosive våpen med stor arealeffekt rammen barn.

Over 637 barn drept og 927 skadd siden mars, de fleste som følge av bombeangrep gjort av Saudi Arabisk-ledede styrker, ifølge FN.

Les rapporten her.

Foto: Redd Barna
Ti år gammel var Salah vitne til at mange av hennes nærmeste omkom i et bombeangrep. Nå får hun hjelp av Redd Barna

10 år gamle Sala får nå hjelp av Redd Barnas ansatte, etter at hun var vitne til at flere av hennes nærmeste slektninger ble drept i et bombeangrep i leiren hun bodde i.

- Da bombene traff leiren var jeg hjemme i teltet. Da vi forsøkte å komme oss vekk i bilen til broren min ble vi truffet av en ny bombe. Alle ble vi skadet, og min bror, fetter og nieser ble drept. Å se kroppene deres var et grusomt syn, som jeg ikke kan glemme, forteller Sala.

Krever full stans av militært materiell

Tidligere denne høsten har også andre organisasjoner, blant annet Human Rights Watch, rapportert om det de mener at med all sannsynlighet er krigsforbrytelser i Jemen.

Alle navn på barn i artikkelen er endret, av hensyn til barnas sikkerhet.

Les HRWs rapport her. 

Norske myndigheter har i en årrekke autorisert salg av militært materiell til flere av landene i den Saudi Arabisk-ledede koalisjonen, blant annet til Saudi Arabia og emiratene.
 
Nå krever Redd Barna at norske myndigheter umiddelbart stopper alt salg av militært materiell til Saudi Arabia og koalisjonen, som kan bli brukt i Jemen.

- Vi spør også hva norske myndigheter gjør for å finne ut hva norsk militært utstyr brukes til. Har de gjort nye vurderinger av dette etter at krigføringen i Jemen startet i mars i år, spør generalsekretær i Redd Barna Tove Wang.

Nødhjelp til alle

Redd Barna ber også partene involverte i fredsforhandlingen i Geneve om umiddelbart å respektere internasjonal humanitær rett, i tillegg til å sørge for å få på plass en inkluderende og varig politisk løsning på konflikten.

Redd Barna ber også om at en av de viktigste mottakssentrene for nødhjelp, havnen i Hodeidah bygges opp, samt at nødhjelpsorganisasjonene skal garanteres full tilgang til å gi nødhjelp til alle som behøver det.