Foto: Alun McDonald / Save the Children
Ronald og brødrene hans i Uganda får læringspakker fra Redd Barna.

 

– Vi står midt i en utdanningskrise uten historisk sidestykke. Statsledere, regjeringer og myndigheter i hele verden må få opp øynene for katastrofen som er i ferd med å utspille seg, og umiddelbart sørge for at nødvendige investeringer i barns læring, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Se hele rapporten her: Redd Barna: Save Our Education

– Ond syklus

Rapporten fastslår at det er ekstremt høy risiko for at barn ikke kommer tilbake når skolene åpner igjen i 12 land. Landene ligger hovedsakelig i Vest- og Sentral-Afrika, men også Jemen og Afghanistan er på toppen av listen.

I 28 andre land er det moderat eller høy risiko.

– Barn i disse landene blir fanget i en ond syklus. De har større risiko for å bli tvunget ut i barnearbeid og unge jenter er særlig utsatt for kjønnsbasert vold, barneekteskap og tenåringsgraviditet, en risiko som øker jo lenger de er ut av skolen, sier Lange.

De samme faktorene påvirker barnas sjanse for å komme tilbake til skolen i det hele tatt.

– Kombinert med den kraftige nedgangen i satsingen på utdanning kan covid-19-utbruddet bli et grusomt tilbakeslag for millioner av barn, sier Lange.

Fattige rammes hardest

Jenter risikerer i større grad å falle ut av skolen siden mange blir tvunget inn i barneekteskap. Den økonomiske nedgangen som følge av covid-19 rammer familier og gjør at mange barn kan bli tvunget ut av skolen og inn i arbeidsmarkedene.

– Det er de fattigste og marginaliserte barna som allerede før pandemien sto bakerst i køen som vil rammes hardest, sier Lange.

I et moderat scenario anslår Redd Barna at lavkonjunkturen vil medføre mangel på 77 milliarder dollar for å dekke utgiftene til utdanning i noen av de fattigste landene i verden de neste 18 månedene.

Salam (10) og søsteren Rami (13) i Idlib i Syria er blant barna som har mistet skolegangen under koronakrisen.

Enorme behov

I verste fall, om myndigheter flytter ressurser fra utdanning til andre covid-19-responsområder, kan dette tallet komme opp til svimlende 192 milliarder dollar innen utgangen av 2021.

– Redd Barna mener at 35 milliarder dollar må stilles til rådighet av Verdensbanken for økt finansiering av utdanning. Nasjonale myndigheter må sette finansiering av utdanning på agendaen i den generelle covid-19-responsen. Vi ber også kommersielle kreditorer stanse krav om gjeldsinnbetalinger fra lavinntektsland. Det er et grep som kan frigjøre 14 milliarder dollar for investering i utdanning, sier Lange

Les også: Utdanningseventyret som forandret Amhara

 

Bli medlem i Redd Barna