Foto: Redd Barna/Ali AlAshwal
Barn deltar i en lek som blir kalt "Pass deg! Hvor er minen?", for å lære mer om hvordan de kan beskytte seg.

Bombeangrep mot sivilbefolkningen har tragiske konsekvenser for barn. 1,3 millioner barn, hvert tredje barn under fem år, er nå akutt underernærte som følge av krigen i Jemen. Flere barn dør nå av sult på grunn av gjenatte bombeangrep.

De fleste angrepene mot sivile mål som er gjort siden 26. mars i fjor er foretatt av den Saudi-ledede koalisjonen, viser Redd Barnas rapport «Yemen’s children suffering in Silence». 

Les rapporten her.

Stopp salg av militært utstyr!

Norge bidrar med stor sannsynlighet til krigsforbrytelser ved sitt salg av militært materiell til Saudi-Arabia.
 
– Norge har tjent store penger på å selge militært materiell til landene som nå gjennomfører slike angrep. Redd Barnas krever stopp av alt salg av militært materiell fra Norge til Saudi-Arabia og andre i koalisjonen, som kan brukes i Jemen, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna Line Hegna.

Bare i mai og juni eksportert Norge til sammen 14,5 tonn våpen til et av landene som deltar i krigen, De forente arabiske Emiratene, ifølge SSB.

Et FN-panel har dokumentert 119 norske tilfeller av brudd på internasjonal humanitær rett i forbindelse med angrep på blant annet flyktningleire, boligstrøk, skoler og sykehus.

Foto: Redd Barna/Ali AlAshwal
Før Redd Barna installerte vannkilden i nærheten av hjemmet hans i Hajjah, var denne gutten en av ti millioner barn i Jemen som ikke har tilgang på rent vann.

Eksportfortjeneste på 219 millioner

I de senere årene har Norge eksportert ammunisjon eller militær utstyr til seks av landene som deltar i koalisjonen, for til sammen over 219 millioner kroner. Herav gikk cirka 95 millioner til Saudi-Arabia og Emiratene som begge har bakkestyrker i Jemen, viser regjeringens årlige gjennomgang av norsk våpeneksport fra 2009 til 2013.
 
Forsvars- og Utenrikskomiteen på Stortinget uttrykket i sommer bekymring for norsk salg av militært materiell, og ba regjeringen om å redegjøre for konsekvensene av våpeneksporten til krigspartene:
 
«Flertallet ser med bekymring på at det foreligger rapporter som tyder på alvorlige brudd på krigens folkerett i denne væpnede konflikten. Krigen gir også økt risiko for at materiell fra Norge kan være brukt i slik sammenheng» skriver Stortinget i behandlingen av eksportmeldingen.

Også Europaparlamentet ber EU om å innføre våpenembargo til Saudi-Arabia.

Mer bistand til Jemen

Redd Barna mener også Norge i mye større grad burde bidra til økt humanitær støtte til Jemen, særlig med tanke på den massive underfinansiering til skolegang til barna i landet.
 
– FN kaller krigen i Jemen den største humanitære krisen i verden nå. Men fordi ingen flykter fra landet, men heller dør av sult eller bomber inne i Jemen, får ikke omverdenen høre om de forferdelige menneskerettighetsbruddene barna utsettes for. Det minste Norge kan gjøre er å stoppe militær eksport samt gi mer penger til nødhjelp i landet, sier Hegna.