Foto: Redd Barna/Sine Dyrby Christensen
Redd Barna arbeider for at barn av Batwa-folket skal få tilgang på rent vann, skolegang og helsetjenester.

Redd Barnas landdirektør i Uganda Peter Nkhonjera besøkte Oslo forrige uke. Han forteller at det ikke er lett å være barn innerst i regnskogen i Uganda. Særlig ikke for barn av Batwa-folket.

– Batwaene er spesielt utsatt for hiv på grunn av den skadelige myten. Barna opplever en ytterligere forverring av livssituasjonen når foreldre blir tatt av aids. Stadig flere barn rammes direkte og indirekte av epidemien. Mange barn blir foreldreløse og må klare seg på egenhånd. På grunn av myten er kvinner særlig utsatt og det er viktig med forebyggende arbeid og støtte til barn som er alene, sier  Nkhonjera.

Får ikke dekket grunnleggende behov

– Etter at Batwa-folket ble forvist fra deres tradisjonelle livsstil i regnskogen og mer eller mindre tvunget inn i en mer urban og moderne livsstil i utkanten av regnskogen, har mange mistet sitt opprinnelige livsgrunnlag, og de må finne nye måter å overleve på. Batwaene er helt avhengig av å selge håndarbeid og ved og tigge for å tjene til livets opphold. De har heller ikke tilgang på rent vann, utdanning, helsetjenester og rettferdighet. De fleste av barna fullfører ikke skolen på grunn av diskriminering og segregering de opplever på skolen, sier Nkhonjera.

For kort tid tilbake ble det oppdaget at Batwaene ikke hadde ett eneste toalett tilgjengelig og den eneste vannkilden de hadde tilgang til er forurenset av kloakk fra nærliggende lokalsamfunn.

– De dårlige leveforholdene har vært medvirkende årsak til at mange av de unge har blitt avhengige av opium og alkohol, tigging er utbredt og mange av jentene må selge kroppen sin. Levegrunnlaget avhenger i stor grad av turister som de selger håndarbeid til eller danser for, sier landdirektøren. 

Norges ambassadør besøkte batwaene

Norges ambassadør i Uganda, Bjørg Leite, besøkte nylig ett av Redd Barnas prosjekter for Batwaene, som inntil nyere tid har levd isolert fra omverdenen.

– Batwastammen, som opprinnelig er et skogfolk som har livnært seg på jakt og sanking av skogens ressurser levde i fred og fordragelighet og i pakt med naturen inntil de for noen år siden ble kastet ut av regnskogen.  i fred og fordragelighet helt til de på femtitallet ble introdusert til den såkalte sivilisasjonen. For noen år siden ble Semliki, skogsområdet der be bodde, gjort om til et viltreservat og urbefolkningen måtte flytte ut av skogen. ble kastet ut. De fikk tildelt et område på noen få mål i utkanten av vest –regionen av Uganda. Her bor de i åtte små hus, med ti-tolv mennesker i hvert. Det er ingen form for privatliv og alle deler alt for å prøve å holde liv i stammen, sier Nkhonjera.

Tidligere var Batwa-folket rundt 300 mennesker, men i følge kongen av Batwa-folket, kong Nzitto Geoffrey, er befolkningen nå redusert til 81.

– En av grunnene er mangel på behandling av sykdommer og måten de lever på.  Batwaene eier ingen ingenting, har ingen rett til å eie landområder fordi landområdene deres ikke er inkludert i Ugandas landbrukslover, fortsetter han.

Redd Barnas arbeid for Batwaene

For noen år siden startet Redd Barna opplysningsarbeid blant Batwaene. Antall nye hiv-smittede har derfor sunket hvert år. Redd Barna ønsker å jobbe videre med å stanse diskrimeringen og gi batwa-barna et utdanningstilbud, slik at de kan ta del i samfunnet rundt seg uten å glemme hvem de er og hvor de egentlig kommer fra.

Vi arbeider også for at Batwaene skal få rene vannkilder og sine egne landområder, hvor de kan drive landbruk. Det er nødvendig for å få bukt med matmangelen. Redd Barna jobber også opp mot lokale myndigheter i Uganda for at barna skal få bedre muligheter til å fullføre skolen, og med lokalsamfunnet rundt dem for å motvirke diskriminering og de skadelige mytene som har oppstått rundt Batwa befolkningen.