Illustrasjon: Brød&tekst

Barn blir stadig yngre når de tar i bruk digitale medier og det er behov for økt digital kompetanse i skolen.
Redd Barna lanserer derfor et metodehefte til bruk på småtrinnet, for at lærere skal få et verktøy de kan bruke når de skal snakke med barn om opplevelser knyttet til deres digitale hverdag. Heftet inneholder aktiviteter, som går ut på at lærerne får oversikt over hva barna gjør på nett, slik at lærere kan få i gang samtaler om ansvarlig og positiv nettbruk i klasserommet. Målet er å øke barns digitale dømmekraft så de kan føle seg trygge på nett, og at de voksne viser engasjement og interesse for barnas nettverden, på godt og på vondt.

Her kan du laste ned heftet til lærere (1.-4. trinn) >

Ansvar og grenser på nett

Barn lærer mye om internett gjennom egne erfaringer med nettet og fra sine jevnaldrende. Men det er viktig at voksne tar en aktiv rolle i å utvikle en ansvarlig og positiv nettkultur. Det er viktig å lære barn om ansvar og grenser på nettet. Mange barn og unge opplever hets og mobbing, og det er vanskelig for oss voksne å oppdage det. På grunn av digitale flater hviskes skillene mellom skole og fritid ut, og derfor er det viktig at barn i skolen lærer seg hva som er bra og hva som er dårlig oppførsel på nett.
- Det er avgjørende for barns trygghet at de vet at voksne rundt dem bryr seg om hvordan de har det i sitt univers på nett, så de forteller om de føler ubehag eller er redde, sier rådgiver Kaja Hegg

Skolens viktige rolle

Skolen spiller en viktig rolle i å lære opp barn til å bli trygge og fornuftige brukere av digitale medier, sier Hegg. Barn som Redd Barna har vært i kontakt med gir uttrykk for at de ønsker at skolen skal ha en mer aktiv rolle i å følge opp hva som skjer på nettet. Dette er også oppfatninger som lærere deler, ifølge et nylig avsluttet Redd Barna-prosjekt.

-Vi må snakke mer om all mediepåvirkningen i barns liv. Vi må snakke om hvordan de blir påvirket av TV-serier og alt de ser i mediene.

-Dette må tas alvorlig på skolen. Det bør jobbes kontinuerlig med et godt arbeidsmiljø.

-Skolen må skjerpe seg. De må ta ansvar for fritiden. De legger skyld på at det skjedde i fritiden.

 

Redd Barna er opptatt av at barn trygt kan bruke nettet til for å finne informasjon og for å delta på sosiale flater. I det nye heftet «Vær en venn på nett» tas det opp ulike ting som er viktige med den daglige nettbruken, også det som er bra, så barn får økt kunnskap om hva som er bra og hvilke risikoer de kan oppleve ved å være aktive på nett. Men det aller viktigste med å jobbe med nettvett i skolen, er at barn kan henvende seg til læreren eller foreldre den dagen de opplever noe ubehagelig eller blir redde.

Heftet er finansiert med støtte fra Utdanningsdirektoratet og er en del av Redd Barnas arbeid for trivsel og inkludering i skolen. For mer informasjon om vårt arbeid for nettvett, se reddbarna.no/skole >

Illustrasjon: Brød&tekst