- Jeg prøver å kjenne på følelsen av hvordan det er å være så redd som du har vært, og våkne opp hver morgen - alene. Følelsen av å være i et fremmed land, uten familie, uten trygghet, uten alt som du har etterlatt. Jeg vil at denne gutten skal være trygg og bli tatt vare på, sånn som mine barn. Og når jeg møter han skal jeg se på han og si - jeg heier på deg!

Don Martin gir sin stemme til en 17 år gammel gutt som har flyktet alene fra Afghanistan til Norge. Dette er guttens historie. Å leve med midlertidig opphold gjør at barn som har flyktet fra utrygghet må fortsette et liv i frykt og uvisshet for hva som vil skje med dem. Ingen barn skal måtte leve slik.

Del denne filmen og si jeg heier på deg - fordi #barnpåflukt er først og fremst barn Del filmen på Facebook her >

 

En lang kø gjennom Europa

Gutten flyktet fra Afghanistan alene gjennom Europa. I dagevis stod han i kø for å krysse grenser og komme seg et steg nærmere Norge. Historien sin har han delt med Redd Barna. Don Martin har valgt å gi sin stemme til han og formidle historien videre til det norske folk.  

Jeg tenker at som menneske har vi ansvar for å gå inn i den tida vi lever i og gjøre det vi kan for at ting blir bedre fra en generasjon til en annen. 

 

Det sier rapper Don Martin. Han forteller at han har flukt flere veier inn i sin familie. Han er ikke selv flyktning, men er barnebarn av flyktninger, og er gift og har barn med en som har vært flyktning. Flyktningkrisen berører han sterkt. 

Retten til å ikke få en bombe i hodet, jeg skjønner ikke at det er et vanskelig spørsmål for folk å ta stilling til, at det skal være så betent som det er. Jeg synes det er en selvfølge å prøve og gjøre noe når man kan, sier han. 

Midlertidig opphold gjør barn syke

Gutten i filmen har fått midlertidig oppholdstillatelse. Det betyr at barndommen hans fortsatt er på vent.

Jeg er trygg, men jeg kan ikke slappe av. For alt avhenger av at jeg får oppholdstillatelse. Får jeg ikke det, så blir jeg sendt tilbake til krigen i Afghanistan. Jeg må bare vente litt, for det er regler i kø. 

 

Siden 2009 har midlertidig oppholdstillatelse blitt gitt til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, som ikke anses å ha et beskyttelsesbehov, men som mangler omsorgspersoner på trygt og kjent sted i hjemlandet. Bruken av midlertidig opphold har økt kraftig siden i høst, primært på grunn av at innstrammingstiltaket som fjernet rimelighetsvilkåret, trådte i kraft 1. oktober 2016. I tillegg har UDI endret den rettslige terskelen for hvilke områder i Afghanistan som kan anses trygge eller utrygge.

Midlertidig opphold betyr at barn som har flyktet fra utrygghet fortsatt må leve i uvisshet og frykt for hva som vil skje med dem. Dette strider med barns grunnleggende behov for trygghet og stabilitet. Det er bredt dokumentert at midlertidige tillatelser er en belastning og svært skadelig for barna.

- Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik, sier Redd Barnas spesialrådgiver for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset.

Redd Barna krever at regjeringen avskaffer bruken av midlertidig opphold. Det betyr ikke at alle enslige mindreårige skal få opphold i Norge, men at ingen barn som søker asyl i Norge skal måtte leve i usikkerhet og frykt for hva som kommer til å skje med dem.

Filmer om barn på flukt

Redd Barna løfter i en serie på fire filmer fram historiene til barn som har flyktet til Norge. I den tredje filmen vi lanserer nå møter vi en gutt som har flyktet alene fra Afghanistan gjennom Europa til Norge. Don Martin forteller hans historie.

Tidligere har skuespiller Siri Skjeggedal, kjente fra NRK-serien Snøfall, gitt sin stemme til en jente som deler tankene sine rundt det å bli pågrepet av politiet og fengslet på Trandum. Les mer her > Den ble lansert i forbindelse med Redd Barna og Noas sin nye rapport om tvangsretur og internering av barn. Filmen med Siri Skjeggedal kan du dele på Facebook her >

I den første filmen Redd Barna lanserte under frivillighetsuken, Redd Barna uka, i mars, gir skuespiller Rolf Kristian Larsen sin stemme til en 16 år gammel gutt som måtte flykte fra Syria. Les mer her > Del filmen der Rolf Kristian gir sin stemme på Facebook her >

De fire filmatiserte historiene baserer seg på intervjuer med barn som har flyktet til Norge, og er anonymisert og bearbeidet av manusforfatter Helena Nielsen. Filmene er regissert at Johan Kaos og Harald Mæle Jr.