Redd Barna har vurdert partiprogrammene på seks områder: barnefattigdom, barn på flukt, vold og seksuelle overgrep mot barn, bistand, helse og utdanning i utviklingspolitikken og klima.

Les hele Partibarnometeret her.

I dag lanserer Redd Barna Partibarnometeret under Arendalsuka. De ni største partiene får grønne, gule og røde kort for sin politikk og gjennomføring av de seks områdene. Røde kort betyr at politikerne svikter barn på dette området, gult betyr en del god politikk, men at det må mer til, og grønn betyr en veldig god politikk.
 
- Vi ville se hvilke partier som har best politikk for barn. Norge, og verden, blir på flere områder stadig bedre for barn. Samtidig er det mange barn som aldri får ta del i framgangen. Fordi de har en nedsatt funksjonsevne, er flyktninger, jenter, etniske eller religiøse minoriteter, eller rett og slett fordi de er født på feil sted. Forskjellene mellom de som har og de som ikke har øker, og utgjør en av vår tids største utfordringer, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Svikter barn som lever i fattigdom

Partibarnometeret viser at det er et ganske stort sprik i partienes politikk på barnefattigdom. Her har Redd Barna målt partiene på om de har politikk som stopper den negative utviklingen i antall barn som vokser opp i fattigdom, og tiltak som bedrer hverdagen for barn som vokser opp i fattige familier.
 
På dette området får FrP rødt kort. Partiet får trekk for at de ikke har programfestet at de vil øke barnetrygden. FrP vil blant annet innføre aktivitetsplikt for foreldre som kriterier for at barna skal få innfridd sine rettigheter. FrP får også trekk for ikke å ha programfestet lik rett til deltakelse i barnehage og SFO og kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Høyre får gult kort og har dermed en del god politikk på dette området, mens SV, Rødt, Venstre og KrF får grønt kort.

Barns rettigheter i valgkampen

Både Høyre og FrP får rødt kort for deres politikk for beskyttelse av barn på flukt. Begge partiene vil fortsette med midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, en ordning som har vist seg å være svært skadelig for barn. Hverken Høyre eller FrP nevner noe om å bedre omsorgstilbudet for enslige mindreårige, eller å sikre trygge fluktruter.
På dette området får Arbeiderpartiet og Senterpartiet gult kort, mens SV, MDG, KrF og Venstre får grønne kort.
- Barn som flykter alene er noen av de mest sårbare barna Norge har. Likevel får de ikke den omsorgen og beskyttelsen de trenger og har rett på, sier Wang.
 
Også når det gjelder klimapolitikk for fremtiden, får FrP rødt kort, mens Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet får gult kort. De andre partiene får grønne kort for en grønn klimapolitikk.

Følger med etter valget

SV og KrF er partiene som kommer best ut av Partibarnometeret. Begge partier får grønt kort på samtlige områder Redd Barna har gjennomgått. Høyre og FrP er partiene som får flest røde kort. 
 
- Vi har laget Partibarnometeret for å motivere og inspirere politikere fra alle partier til å jobbe enda hardere for barns rettigheter, særlig for de barna som trenger det mest, sier Wang.

Selv om enkelte partier gjør det bra og andre helt middels, ønsker Tove Wang å minne velgerne på at et godt partiprogram er ingen garanti for god politikk for barna.

– Det som teller for barn er gjennomført politikk, sier Wang, og advarer partiene med:

- Redd Barna vil følge med på alle partiene etter valget og jobbe for at de leverer godt på sine løfter.