I Barnometeret 2016 «På parti med barna?» får regjeringen kort i ulike farger; grønt (bra), gult (delvis levert) og rødt (svikter barna), på ti ulike områder, fem nasjonale og fem internasjonale felt.

Det er særlig behandling av barn som søker asyl alene til Norge, en lite samstemt utviklingspolitikk og mangel på klagerett for barn som gir regjeringen rødt kort i «Barnometeret», som er Redd Barnas årlige gjennomgang av norske myndigheters politikk for barn.

Foto: Brød og Tekst/ Anna Maria Pirolt
Det ene grønne kortet i år får regjeringen for deres innsats på utdanning globalt.

Ett år før stortingsvalget får regjeringen tre røde, seks gule og ett grønt kort. Barn som har søkt asyl i Norge samt barn i krigsherjede Jemen er blant dem som rammes av regjeringens politikk.

– Mye gjenstår før regjeringen kan si seg fornøyd med arbeidet for barn i denne stortingsperioden, men vi håper at Barnometeret inspirerer regjeringen til å gjøre enda mer for barn, sånn at flere barn overlever, lærer og er trygge, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Barne- og ungdomsambassadørene våre overleverte Barnometeret

I år har Redd Barna fått på plass 15 glødende engasjerte barne- og ungdomsambassadører. En av oppgavene de selv kunne velge å være med på, var å overrekke Barnometeret til partiledere og representanter for de ulike partiene.

Førstemann ut var Daniel Rishaug Kjos (11) fra Ski, som møtte Venstres Trine Skei Grande. Daniel var opptatt av barns rett til å klage til FN når rettighetene deres blir brutt.

- I både Tyskland, Finland og Danmark kan barn klage på brudd på sine rettigheter, men hvorfor har vi ikke det i Norge? spør Daniel undrende.
- Helt enig, sa Venstre-lederen.

Nora Trippestad (15) fra Bergen overrakte Barnometeret til nestleder Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Nora var spesielt opptatt av den delte omsorgen barnevernet og UDI har for enslige mindreårige i Norge, og hvilken forskjell dette gjør i barnas liv.

- Hvordan kom dere frem til at alder skulle ha så mye å si for hvilken behandling barn får?

Våre barneambassadører møter denne høsten flere topp-politikere, og vi oppdaterer saken fortløpende med flere overrekkelser.

Les hele Barnometeret her.