Det er fantastisk at regjeringen har prioritert å få en utviklingsminister på plass. Dette er gode nyheter for verden! En utviklingsminister er helt nødvendig for at Norge skal kunne være med og ta internasjonalt lederskap på utviklingsfeltet. 

Norge har forpliktet seg til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Lista er lang og det er mye å ta tak i. Redd Barna forventer at den nye statsråden vil være en tydelig forkjemper for menneskerettighetene internasjonalt, og ta ledelse på utdanning og helse til nye høyder. Han har også en viktig pådriverrolle for at fattige land får økte inntekter for å finansiere sin egen utviklings, gjennom skatt og bekjempelse av kapitalflukt og korrupsjon.