I Barnometeret 2018 kommer Redd Barna med en rekke konkrete forslag til hva som bør gjøres, blant annet å øke barnetrygden for å redusere fattigdom. Generalsekretær Tove R. Wang håper at Barnometeret inspirerer Regjeringen til å lage politikk og løsninger til det beste for alle barn: 

- Hvis vi skal ha et land som er bra for barn, så må Regjeringen føre en politikk som er bra for barn. Jeg mener Barnometeret er en gavepakke til Regjeringen med løsninger som bidrar til en god hverdag for alle barn.

Les hele Barnometeret 2018 her

 

 

Behov for å prioritere de mest sårbare barna

Verden blir på flere områder stadig bedre for barn. Samtidig er det mange barn som aldri får ta del i framgangen – fordi de har nedsatt funksjonsevne, er på flukt, er jenter, etniske eller religiøse minoriteter, eller fordi de er født på feil sted. Forskjellene øker mellom de som har og de som ikke har, og dette er en av vår tids største utfordringer. Mange barn får ikke rettighetene sine innfridd. Noen ganger fordi politikerne ikke prioriterer barns rettigheter, eller fordi det gjøres forskjell på hvilke barns rettigheter som innfris.

- Regjeringen har satt i gang mange gode tiltak for barn, men det opprører meg at det ikke gjøres nok for de mest sårbare barna i Norge. Antall barn som vokser opp i fattigdom i Norge øker, og selv om noe gjøres har regjeringen ingen helhetlig strategi for å møte denne utfordringen. Det andre som opprører meg er hvordan Regjeringen behandler barn på flukt, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang

Grønt kort for internasjonal satsing på utdanning, helse og skatt

Solberg-regjeringen får ett grønt kort i 2018: For den sterke innsatsen for barns rett til helse og utdanning, og for en økt satsing på skatteteknisk bistand slik at utviklingsland kan øke egne inntekter. 

- Det står respekt av Regjeringens internasjonale innsats for barns utdanning og helse. Det er viktig fremover at denne innsatsen kommer de mest marginaliserte barna til gode, sier Wang. 

Her finner du tidligere utgaver av Barnometeret: 

Barnometeret 2014

Barnometeret 2015

Barnometeret 2016

Partibarnometeret 2017 (egen valgutgave)