Foto: Redd Barna / Colin Crowley
Khadra fra Somalia, var 15 år da hun ble giftet vekk til en 30 år gammel mann. Hun hadde akkurat startet på videregående skole og drømte om å bli lege. Når hun giftet seg, ble hun nødt til å slutte på skolen. Dessverre utsatte mannen til Khadra henne for fysisk vold, så etter ett år rømte hun tilbake til familien. Det var da hun fant ut at hun var to måneder på vei. Hun kom seg gjennom et komplisert svangerskap som endte med keisersnitt, og tre dager i koma etter fødselen. Hun har fremdeles mange plager. Hun føler seg for gammel til å gå tilbake på skolen og med babyen å ta vare på, blir det vanskelig å fullføre. Hun håper å fullføre et yrkesfag, slik at hun selv kan brødfø seg selv og den lille.

Rapporten, som på engelsk heter Every Last Girl; Free to live, free to learn, free from harm, har rangert landene som det er best og verst å være jente i, basert på hvor jenter tvinges til barneekteskap, hvilke muligheter de har til å gå på skole, omfanget av tenåringsgraviditeter og mødredødelighet, samt antall kvinnelige parlamentarikere.

Landene som ligger nederst på listen er Niger, Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Mali og Somalia. Landene som ligger øverst på listen er Sverige, Finland, Norge, Nederland og Belgia.

- Å bli gift tidlig setter i gang en ond spiral som ødelegger jenters rett til å overleve, lære og være trygg, sier Anne Pedersen, regionleder for Vest-Afrika i Redd Barna.

- Å tvinge jenter til å gifte seg tidlig betyr for det første at de ikke får fullføre skolegangen. De er samtidig mer utsatt for vold, overgrep og voldtekt. De blir gravide og risikerer seksuelt overførbare sykdommer, inkludert HIV. De føder også barn altfor tidlig, før kroppen er klar, ofte med store ødeleggelser i jentenes underliv som konsekvens. Alle disse tingene går også hardt ut over det nyfødte barnet, sier Pedersen.

Det internasjonale samfunnet har, gjennom vedtak om å arbeide for å nå bærekraftsmålene, lovet å sette en stopper for barnebruder innen 2030. Men om nåværende trender fortsetter vil vi se en økning i antall kvinner som gifter seg mens de er barn, fra 700 millioner i dag til om lag 950 millioner i 2030, og 1,2 milliarder i 2050.

 

Foto: Redd Barna/ Tracy Manners
Sahar fra Libanon ble giftet vekk da hun var 13 år. Hun er nå 14 år og to måneder på vei med sitt første barn. Sahar forlot Syria sammen med familien sin etter at krigen eskalerte. Familien flyttet mye rundt, og faren til Sahar at det beste var at hun ble giftet bort tidlig, da det ville skape en tryggere hverdag for henne. Sahar adlød faren. Hun er fornøyd med sin nye mann, men syntes at det er tøft med den nye hverdagen og alt ansvaret som medfølger. Hun mener at jenter bør vente med å gifte seg til de er 20 år. Før krigen brøt ut i Syria, ble ikke yngre jenter som henne giftet vekk.

Redd Barnas nye rapport viser også at:

  • Jenter er mer utsatt enn gutter i krig og konflikt. Mange familier på flukt gifter bort de unge døtrene for å sikre deres trygghet, skaffe inntekter eller på annen måte klare seg i krigen. Eksempler på dette er syriske jenter i Libanon.
  • Jenter fra fattige familier er mer utsatt for barneekteskap enn jenter som er fra rikere familier. I Nigeria blir 40% av de fattigste jentene giftet bort, sammenlignet med bare 3% av de rikeste.
  • India har det høyeste antall barneekteskap av alle land, delvis på grunn av den store befolkningen. 47% av jentene under 18 år blir gift, det tilsvarer 24,6 millioner jenter.
  • Jenter lider mest fra humanitære kriser som for eksempel Ebola-krisen. Da skolen stengte i Sierra Leone ble 14.000 flere jenter gravide.

I Libanon støtter Redd Barna en 14 år gammel syrisk jente som ble gift da hun var 13, og nå er to måneder på vei med et barn. Mannen er 20 år gammel.

- Jeg drømte at bryllupsdagen ville være fantastisk, men det var den ikke. Det var bare trist, full av ulykke. Mange jenter som blir giftet bort tidlig blir syke eller blør mye. Takk Gud for at dette ikke har skjedd med meg, sier jenta.

Verden har gjort store framskritt for gutter og jenter de siste tiårene, men fortsatt fratas millioner av barn sin rett til utdanning og beskyttelse, kun fordi de er jenter. Redd Barna krever at tre viktige hindringer blir fjernet fra jenters liv før de blir voksne: Barneekteskap, manglende tilgang til helsetjenester og utdanning, og at de ikke blir hørt hjemme og i den offentlig debatt. Når dette er oppfylt vil jenter oppleve en positiv sirkel i sine liv, ikke det motsatte.

For å få dette til krever vi at det gis lik finansiering (nasjonale budsjetter), lik behandling (ikke-diskriminering) og at nasjonale myndigheter tar ansvar for at garantier gis.

Les hele rapporten her.